Centrum Monitoringu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - Współpraca Krajowa Drukuj

Współpraca krajowa z instytucjami zajmującymi się problematyką BRD

Centrum Monitoringu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego współpracuje z następującymi instytucjami w kraju:

  • Ministerstwem Infrastruktury
  • Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad
  • Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
  • Zarządem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji
  • Ośrodkami naukowo-badawczymi