IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

ekonomika

Pracownia Mostów i Urządzeń Odwadniających - Zakres działalności PDF Drukuj

  • Badania przęseł obiektów mostowych w skali naturalnej oraz na modelach, badania elementów wyposażenia obiektów
  • Badania terenowe konstrukcji mostowych (badania statyczne, dynamiczne i materiałowe)
  • Ocena stanu technicznego obiektów wraz z badaniami diagnostycznymi, ocena nośności i trwałości eksploatowanych obiektów z uwzględnieniem zaleceń GDDKiA
  • Badania materiałów i technologii stosowanych w budownictwie komunikacyjnym (np. naprawa betonu, ochrona przed korozją konstrukcji stalowych, betonowych, cienkie nawierzchnie, izolacje, materiały uszczelniające, dylatacje itp.)
  • Opracowanie i badanie nowych rozwiązań projektowania budowy i utrzymania mostów
  • Wdrażanie do stosowania nowych technologii dotyczących budowy, napraw i utrzymania obiektów inżynierskich
  • Doradztwo techniczne dla inwestorów, projektantów, wykonawców w zakresie stosowania nowoczesnych materiałów i technologii
  • Badanie trwałości obiektów mostowych z uwzględnieniem zmęczenia oraz korozji materiałowej w konstrukcjach stalowych oraz analiza wpływu ich uszkodzeń na nośność konstrukcji
  • Opracowanie projektów wytycznych i norm