Pracownia Betonów i Kruszyw - Ważniejsze Osiągnięcia Drukuj

  • Opracowanie Katalogu Kruszyw pod patronatem Generalnej Dyrekcji PKP,  Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad i Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych
  • Opracowanie „Zaleceń stosowania dodatków i domieszek do betonów i zapraw w budownictwie komunikacyjnym”
  • Opracowanie technologii wbudowania odpadów przemysłowych w celu wykorzystania ich do budownictwa komunikacyjnego
  • Opracowanie receptur betonu mostowego, w tym betonu wysokowartościowego i samozagęszczalnego
  • Opracowanie projektów wytycznych i norm