Zgłoś abstrakt na konferencję GeoRoad20! Drukuj

Untitled document Untitled document

18 czerwca 2019

Instytut
Instytut Badawczy Dróg i Mostów serdecznie zaprasza do zgłaszania abstraktów na konferencję "Geosyntetyki w budowie dróg GeoRoad20", która odbędzie się dnia 9 września 2020 roku w Warszawie.

Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

1. Posadowienie nasypów drogowych w trudnych warunkach gruntowo wodnych
2. Odwodnienie konstrukcji drogowych, budowli ziemnych i podłoża
3. Zagadnienia stateczności drogowych budowli ziemnych
4. Drogi na terenach szkód górniczych
5. Stabilizacja i wzmocnienie warstw konstrukcji nawierzchni i podłoża gruntowego
6. Konstrukcje oporowe w dojazdach i obiektach inżynierskich
7. Zastosowanie geosyntetyków w konstrukcji i remontach nawierzchni drogowych
8. Antyerozyjne zastosowania geosyntetyków na skarpach


Streszczenia można zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Termin został przedłużony do 4 października br.

 

Konferencja będzie towarzyszyła 7th European Geosynthetic Conference.