IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

ekonomika

Ośrodek Badań Mostów - Możliwości laboratoryjne-badawcze PDF Drukuj

Badania Obiektów Mostowych

Fot. 1. Próbne obciążenie wiaduktu drogowego nad drogą krajową nr 7  (odcinek obejścia m. Białobrzegi).

Fot. 2. Próbne obciążenie tunelu pod torami PKP w Białymstoku.

Fot. 3.Czujniki indukcyjne do pomiaru przemieszczeń stanowią podstawowy elementy aparatury pomiarowej podczas próbnych obciążeń statycznych i dynamicznych.

Fot. 4. Pobieranie próbek betonowych z konstrukcji obiektu, które posłużą dobadań wytrzymałościowych.

Fot. 5. Pomiary rozkładu potencjału stacjonarnego na powierzchni betonowego elementu. Badanie to pozwala na ocenę stanu korozji zbrojenia.

Fot. 6. Pomiar rozmieszczenia i średnicy prętów zbrojeniowych.

Fot. 7.Pomiar siły w kablu sprężającym przy użyciu czujnika siły o zakresie 3000 kN.Pomiar jest realizowany w ramach weryfikacji programu sprężania.

Badania Laboratoryjne

Fot. 8. Próba wytrzymałości strunobetonowego dźwigara mostowego typu KUJAN.

Fot. 9.Badanie momentu odporowego garnkowych łożysk mostowych na stanowisku badawczym o nośności 6000 kN.

Fot. 10. Badanie wytrzymałościowe zakotwień kabla sprężającego na stanowisku badawczym o nośności 10000 kN.

Fot. 11.Badanie modelowe w tradycyjnej maszynie wytrzymałościowej.