IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

ekonomika

Laboratorium Badań Konstrukcji Mostowych - Zakres działalności PDF Drukuj

badania terenowe podczas budowy obiektów mostowych,

badania odbiorcze obiektów mostowych pod próbnym obciążeniem statycznym i dynamicznym,

ciągłe monitorowanie pracy konstrukcji budowlanych,

badania wytrzymałościowe konstrukcji budowlanych,

badania cech materiałowych,

badania eksploatacyjne.