Wykaz wydanych Świadectw Kwalifikacji dla firm Drukuj

Lp.

Przedsiębiorstwo

Nr Św. kwalifikacji.

Zakres kwalifikacji, potwierdzonych świadectwem

Termin ważności Świadectwa

Uwagi

1.

MOSTOSTAL WARSZAWA

Spółka Akcyjna

ul. Konstruktorska 11 A

02-673 Warszawa

085/06/2010

Budowa oraz remonty betonowych, żelbetowych sprężonych obiektów mostowych, tuneli
i przepustów

2015-06-30

 

2.

ERGON POLAND Sp. z o.o.

Badowo Mściska 12

96-320 Mszczonów

084/12/2009

Produkcja prefabrykowanych belek strunobetonowych typu: KUJAN, KUJAN NG, T, ERGON

Do budownictwa komunikacyjnego

2012-12-30

 

3.

ERGON POLAND Sp. z o.o.

Badowo Mściska 12

96-320 Mszczonów

083/12/2009

Produkcja prefabrykowanych pali żelbetowych do budownictwa komunikacyjnego

2012-12-30

 

4.

DROG-ZNAK

Sabat Sebastian

03-428 Warszawa, ul. Konopacka 19

082/10/2009

Produkcja znaków i tablic drogowych oraz wykonywanie pionowego znakowania dróg

2014-09-30

 

5.

P.P.U.H. „ERPLAST”

Krzysztof Rymer Z.P.Chr.

85-778 Bydgoszcz, ul. Witebska 27

081/10/2009

Produkcja znaków i tablic drogowych oraz wykonywanie pionowego znakowania dróg

2014-09-30

 

6.

Henpol Sp. z o.o.

ul. Zimna 9

Lublin

080/09/2009

Budowa oraz remonty betonowych, żelbetowych sprężonych obiektów mostowych i przepustów

2014-08-30

 

7.

ENERGOPOL Szczecin

70-646 Szczecin

ul. Św. Floriana 9/13

. 079/07/2009

Budowa oraz remonty betonowych, żelbetowych sprężonych obiektów mostowych i przepustów

2014-07-27

 

8.

„CZMUDA” S.A.

ul. Sokola 6 c

11-041 Olsztyn

 

078/03/2009

Produkcja znaków i tablic drogowych oraz wykonywanie pionowego oznakowania dróg

2014.03.30

 

9.

SKANSKA SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Generała Zajączka 9

01-518 Warszawa

077/07/2008

Budowa oraz remonty betonowych, żelbetowych i sprężonych obiektów mostowych oraz tuneli i przepustów

2013.06.30

 

10.

Zakład Usług Brukarskich „ADROG”

Sp. jawna Adam Dybcie, Eugenia Dybcie

ul. Dobra 6 m 14

03-388 Warszawa

076/06/2008

Wykonywanie robót brukarskich i uzupełniających fragmentów nawierzchni drogowych z betonu

2013.05.30

 

11.

Przedsiębiorstwo Robót Mostowych "MOSTY ŁÓDŹ" Spółka Akcyjna

ul. Bratysławska 52

90-112 Łódź

075/04/2008

Budowa oraz remonty betonowych, żelbetowych
i sprężonych obiektów mostowych

2013.03.31

 

12.

Przedsiębiorstwo Budowy Pieców Przemysłowych

„PIECBUD” Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 8

41-303 Dąbrowa Górnicza

074/02/2007

Wykonywanie zbrojenia
do żelbetowych i sprężonych konstrukcji budownictwa komunikacyjnego

2012.01.31

 

13.

KARYA Sp. z o.o. w Lublinie

ul. Abramowicka 4

20-442 Lublin

073/07/2006

Budowa oraz remonty betonowych, żelbetowych
i zespolonych przy użyciu dźwigarów strunobetonowych obiektów mostowych o rozpiętości przęsła do 24 m oraz przepustów

2011.07.31

 

14.

Przedsiębiorstwo Robót Wiertniczych i Górniczych w Warszawie

ul. Puławska 18

02-512 Warszawa

071/12/2005

Wykonywanie ścian szczelinowych

2010.11.30

 

15.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych OSTRÓDA

Sp. z o.o.

ul. Gizewiusza 34 a

14-100 Ostróda

070/09/2005

Wykonywanie poziomego oznakowania dróg farbami, masami termoplastycznymi
oraz punktowymi elementami odblaskowymi

2010.08.31

 

16.

HYDROBUDOWA-6

Spółka Akcyjna

ul. Skoczylasa 4

03-469 Warszawa

069/07/2005

Budowa oraz remonty betonowych, żelbetowych
i sprężonych obiektów mostowych oraz przepustów i tuneli komunikacyjnych

2010.07.31

 

17.

MOTA-ENGIL POLSKA

Spółka Akcyjna

ul. Sołtysowska 14 a

31-589 Kraków

068/07/2005

Budowa oraz remonty betonowych, żelbetowych
i sprężonych obiektów mostowych

2010.07.31

 

18.

MOSTOSTAL WARSZAWA Spółka Akcyjna

ul. Konstruktorska 11A

067/06/2005

Budowa oraz remonty betonowych, żelbetowych
i sprężonych obiektów mostowych

2010.06.30

 

19.

BUDIMEX DROMEX

Spółka Akcyjna

ul. Stawki 40

01-040 Warszawa

066/06/2005

Budowa oraz remonty betonowych, żelbetowych
i sprężonych obiektów mostowych

2010.06.30

 

20.

„WARBUD” Spółka Akcyjna

ul. Racławicka 146

02-117

065/06/2005

Budowa oraz remonty betonowych, żelbetowych
i sprężonych obiektów mostowych

2010.06.30

 

21.

„STRABAG” sp. z o.o.

ul. Brechta 7

03-472 Warszawa

064/05/2005

Budowa oraz remonty betonowych, żelbetowych
i sprężonych obiektów mostowych

2010.04.30

 

22.

Płockie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych

Spółka Akcyjna

ul. Tysiąclecia 2

09-420 Płock

 

044/10/2002

Budowa oraz remonty betonowych, żelbetowych
i sprężonych obiektów mostowych

2012.09.30

Wniosek o przedłużenie ważności z dnia 10.07.2007