IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

ekonomika

Spis treści rocznika 2010 - Nowości Zagranicznej Techniki Drogowej PDF Drukuj

Nr 179/2010

Międzynarodowa Konferencja „Drogi Przyjazne Środowisku” ENVIROAD 2009
Opracowanie: Dariusz Sybilski

Nawierzchnie drogowe i lotniskowe
Wpływ warunków zimowych na przyspieszenie procesu rozluźnienia (degradacji) warstwy ścieralnej z asfaltu porowatego
Opracowanie dr. Marcina Gajewskiego na podstawie artykułu: M. Huurman, L. Mo, M. F. Woldekidan - „Porous Asphalt raveling in cold weather conditions”, zamieszczonego w materiałach z Międzynarodowej Konferencji "Drogi przyjazne środowisku" ENVIROAD 2009

Lepiszcza asfaltowe modyfikowane gumą do nawierzchni podatnych
Opracowanie dr inż. Jana Króla na podstawie artykułu: L. Neutag, U. Zielke, H. J. Beckedahl, K. Johannsen - „Crumb rubber modified binders for flexible pavements”, zamieszczonego w materiałach z Międzynarodowej Konferencji "Drogi przyjazne środowisku" ENVIROAD 2009

Materiały drogowe
Pełne możliwości techniczne wykorzystania destruktu asfaltowego
Opracowanie dr. inż. Wojciecha Bańkowskiego na podstawie artykułu: G. Riebesehl,  J. Ch. Arnold - „Unlocking the full technical potential of RAP”, zamieszczonego w materiałach z Międzynarodowej Konferencji „Drogi przyjazne środowisku” ENVIROAD 2009

Nowy rodzaj polimeru SBS do poprawy własciwości lepiszcza asfaltowego oraz właściwości nawierzchni drogowej
Opracowanie dr inż. Karola J. Kowalskiego na podstawie artykułu: E. J. Scholten, W. Vonk, J. Korenstra - „Towards green pavements with novel class of SBS polymers for enhanced effectiveness in bitumen and pavement performance” zamieszczonego w materiałach z Międzynarodowej Konferencji „Drogi przyjazne środowisku” ENVIROAD 2009

Projektowanie dróg i nawierzchni
O metodzie projektowania „cichych” mieszanek mineralno-asfaltowych z zastosowaniem metod mechaniki
Opracowanie dr. Marcina Gajewskiego na podstawie artykułu: M. Huurman, L. Mo, M. F. Woldekidan - „Mechanistic design of silent asphalt mixtures”, zamieszczonego w materiałach z Międzynarodowej Konferencji „Drogi przyjazne środowisku” ENVIROAD 2009

Nr 180/2010

Nawierzchnie drogowe i lotniskowe
Mieszanka mineralno-asfaltowa o obniżonej temperaturze
Opracowanie mgr inż. Bronisława Walata na podstawie artykułu: F. Olard i C. Le Noan - „Les ENROBÈS À BASSE TEMPÉRATURE”, zamieszczonego w czasopiśmie Routes Roads nr 336-337/2008

Przegląd innowacji dotyczących „drogi zrównoważonej”
Opracowanie mgr inż. Bronisława Walata na podstawie artykułu: H. Kabré i P. Lopes Monteiro - „Panorama des innovations pour une „route durable”, zamieszczonego w czasopiśmie RGRA nr 867/2008

Obiekty inżynierskie
Uszczelnianie i ochrona antykorozyjna płyt pomostów obiektów mostowych i innych powierzchni obciążonych ruchem drogowym
Opracowanie mgr. inż. Janusza Majerowicza na podstawie artykułu: E. J. Vater – „Abdichtung und Korrosionschutz - Brückentafeln und andere Verkehrsflächen”, zamieszczonego w czasopiśmie Strassen- und Tiefbau nr 7-8/2008

Ocena nośności uszkodzonych mostów żelbetowych na podstawie wyników przeglądów obiektów
Opracowanie mgr. inż. Grzegorza Seltenreicha na podstawie artykułu: T. Braml i M.Keuser - „Beurteilung der Tragfähigkeit von geschädigten Stahlbetonbrücken auf der Grundlage der Ergebnisse einer Bauwerksprüfung”, zamieszczonego w czasopiśmie Beton- und Stahlbetonbau nr 5/2009

Ruch drogowy
Jazda po pasie awaryjnym uwalnia autostradę od zatorów
Opracowanie inż. Mirosława Kossakowskiego na podstawie artykułu: M. Wilson -  „Hard shoulder running eases motorway traffic jams”, zamieszczonego w czasopiśmie Highways nr 1/2009

Ochrona środowiska
Ekrany akustyczne i zarządzanie hałasem
Opracowanie inż. Mirosława Kossakowskiego na podstawie artykułów: U. Egebjerg - „Noi­se barriers and embankments” i H. Bendtsen - „Good governance regarding noise ma­na­­gement”, zamieszczonych w czasopiśmie Nordic Road and Transport Research nr 3/2008

Nr 181/2010

Nawierzchnie drogowe i lotniskowe

Taśma uszczelniająca do porowatej nawierzchni asfaltowej
Opracowanie mgr inż. Hanny K. Walęckiej na podstawie artykułu: G. Gebhards - „Bitumenfugenband für offenporigen Asphalt”, zamieszczonego w czasopiśmie „Straen und Tiefbau” nr 12/2008

Konstrukcja kompozytowa z betonu zbrojonego ciągle na podbudowie asfaltowej (BAC/GB) w Bassens
Opracowanie mgr. inż. Bronisława Walata na podstawie artykułu: L. Dutruch i H. Kabré - „Structure composite en béton armé continu sur grave bitume (BAC/GB)”, zamieszczonego w czasopiśmie RGRA nr 862/2007

Modele zmian szorstkości nawierzchni asfaltowych
Opracowanie mgr. inż. Marka Danowskiego na podstawie artykułu: I. Scazziga - ”Verhaltensmodelle für die Griffigkeitsentwicklung”, zamieszczonego w czasopiśmie Strasse und Verkehr nr 11/2008

Zastosowanie georadaru w ocenie strukturalnej nawierzchni
Opracowanie mgr. inż. Jacka Sudyki, mgr. inż. Tomasza Mechowskiego i mgr. inż. Przemysława Harasima na postawie artykułu: L. F. Walubita, T. Scullion, J. Leidy i W. Liu - “Application of the Ground Penetrating Radar (GPR) to perpetual pavements” zamieszczonego w czasopiśmie Road Materials and Pavement Design nr 2/2009 oraz raportu T. Scullion „Perpetual pavements in Texas: state of the practice” opublikowanego przez Texas Transportation Institute (http://tti.tamu.edu/documents/0-4822-1.pdf)

Obiekty inżynierskie
Mosty autostradowe z wadliwymi barierami ochronnymi. Niebezpieczeństwo przerwania barier przez samochody ciężarowe
Opracowanie mgr. inż. Janusza Majerowicza na podstawie artykułu: H. A. Gülich - „Autobahnbrücken mit mangelhaften Schutzplanken. Zur Gefahr von Lkw-Durchbrüchen”, zamieszczonego w czasopiśmie Bautechnik nr 5/2009

Projektowanie i badania pochyłych zastrzałów używanych w celu poszerzenia płyty pomostu
Opracowanie mgr. inż. Bogusława Markockiego na podstawie artykułu: P. Menétrey i E. Brühwiler - „Design and Experimental Investigation of the Joints of Inclined Struts for the Widening of Bridge Deck Slabs”, zamieszczonego w czasopiśmie Structural Engineering International nr 4/2008

Nr 182/2010

Nawierzchnie drogowe i lotniskowe
Konstrukcje oporowe dużej wysokości w ciągu drogi ekspresowej w Dakarze. Zastosowanie technik: systemu TERRAMESH i geosiatek
Opracowanie mgr inż. Edwarda Zabawy na podstawie artykułu: M. Courtaud, A. Toure i G. Senac - „Soutenements de grande hauteur sur une voie express a Dakar. Techniques Terramesh System et geogrilles”, zamieszczonego w czasopiśmie Travaux nr 863/2009

Technologia SAMI jako oszczędna przebudowa nawierzchni betonowych
Opracowanie mgr inż. Hanny K. Walęckiej na podstawie artykułu: D. Groβhans i A. Tschierschke - „Höhesparende Überbauung von Betonstraβen mit Hilfe der SAMI-Bauweise” zamieszczonego w czasopiśmie Strae und Autobahn nr 3/2008

Obiekty inżynierskie
Mosty o pomostach z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym (GFK) - nowy most drogowy we Friedbergu (Hesja)
Opracowanie mgr. inż. Grzegorza Seltenreicha na podstawie artykułu: J. Knippers, E. Pelke, M. Gabler i D. Berger - „Brücken mit Fahrbahnen aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) - Neue Straenbrücke in Friedberg (Hessen)”, zamieszczonego w czasopiśmie Stahlbau nr 7/2009

Betonowe bariery ochronne na obiektach mostowych
Opracowanie mgr. inż. Grzegorza Seltenreicha na podstawie artykułu: U. Sasse - „Schutzsysteme für Brückenbauwerke”, zamieszczonego w czasopiśmie Straβen-und Tiefbau nr 3/2010
Ruch drogowy

Dekada sukcesu bezpieczeństwa w strefach robót drogowych
Opracowanie inż. Mirosława Kossakowskiego na podstawie artykułu: T. Scriba - „A decade of safety success”, zamieszczonego w czasopiśmie Public Roads nr March-April/2010

Różne
Wzmocnienie terenu osuwiska za pomocą opon
Opracowanie mgr inż. Bronisława Walata na podstawie artykułu: T. Dubreucq i N. Pezas - „Confortement d'un glissement de terrain important par la technique du pneu-sol”, zamieszczonego w czasopiśmie Travaux nr 859/2009