IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

ekonomika

Odcinek próbny projektu InnGA PDF Drukuj

5 lipca 2017
W dniach 28-30 czerwca 2017 firma Budimex S.A. wykonała odcinek próbny na ulicy Kieleckiej w Jędrzejowie. W pracach uczestniczył kierownik projektu, dr inż. Wojciech Bańkowski oraz Krzysztof Mirski. Nowe warstwy nawierzchni wykonane zostały z mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco z zastosowaniem granulatu asfaltowego.Układ warstw konstrukcyjnych obejmował:


•    warstwę ścieralną AC11S 45/80-55 (15% granulatu) i SMA 11 45/80-55 (30% granulatu),
•    warstwę wiążącą AC16W 25/55-60 i ACWMS16 20/30 (50% granulatu),
•    warstwę podbudowy AC22P 35/50 (50% granulatu asfaltowego).

Budowa odcinka poprzedzona była badaniami laboratoryjnymi oraz próbami produkcyjnymi, w których uczestniczył Zakład Technologii Nawierzchni IBDiM oraz Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych Politechniki Warszawskiej.
W dalszej części przeprowadzone zostaną badania kontrolne wykonanej nawierzchni, a w sierpniu planowane jest wykonanie odcinka drogi krajowej z zastosowaniem recyklingu na gorąco.

Prace są wykonywane w ramach projektu InnGA: Destrukt: Innowacyjna technologia mieszanek mineralno- asfaltowych z zastosowaniem materiału z recyklingu nawierzchni asfaltowej.


Projekt współfinansowany ze środków NCBiR i realizowany w ramach III Konkursu Innotech

 

 

kliknij na zdjęcie aby powiększyć

Zdjęcia - Wojciech Bańkowski