IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

ekonomika

Program konferencji - 9 maja 2012 PDF Drukuj

10.30-10.40

 

Otwarcie Konferencji

 

10.40-12.20

Sesja I

Marek Tarnawski - Metody badań podłoża dróg

Beata Gajewska, Bolesław Kłosiński - Wybrane sposoby wzmacniania podłoża w budownictwie drogowym

Janusz Sobolewski, Jarosław Ajdukiewicz – Budowa autostrad A1 i A2 na terenach o zdegradowanym oraz słabym podłożu z zastosowaniem geosyntetyków i monitoringu w ich posadowieniu.

Piotr Tomala - Fundamenty konstrukcji gruntowo-powłokowych z blach falistych

12.20-12.50

 

Dyskusja

 

12.50-13.35

Obiad

13.35-15.10

Sesja II

Dariusz Sobala - Projektowanie pali wg Eurokodu 7 - metody i przykłady ich praktycznego wykorzystania

Tomasz Michalski, Jerzy Świniański, Rafał Sobczyk - Zastosowanie kolumn DSM przy posadowieniu turbin wiatrowych i wiaduktów drogowych

Jakub Sierant - Mikropalowe posadowienie dużego obiektu mostowego na słabym podłożu

Edward Marcinków - Optymalizacja fundamentów palowych

15.10-15.40

 

Dyskusja i zakończenie Konferencji