Program konferencji "Problematyka eksploatacji dróg" Drukuj

PROGRAM KONFERENCJI

11.00-11.15    Otwarcie Konferencji

11.15-11.35   Wpływ zespolonych oddziaływań pojazdów i czynników klimatycznych na zachowanie nawierzchni drogowych
- Mirosław Graczyk, Instytut Badawczy Dróg i Mostów

11.35-11.55    Pilotażowe pomiary nośności sieci drogowej z użyciem ugięciomierza laserowego
- Jacek Sudyka, Instytut Badawczy Dróg i Mostów,
- Sławomir Heller, HELLER Ingenieurgesellschaft mbH

11.55-12.15   Bariery Drogowe - bezpieczeństwo czy zagrożenie?
- Tomasz Kula, Instytut Badawczy Dróg i Mostów

12.15-12.35   Testy zderzeniowe urządzeń bezpieczeństwa ruchu podstawową weryfikacją ich parametrów użytkowych
- Grzegorz Bagiński, SafeRoad CEE Sp. z o.o.

12.35-13.00    Przerwa na kawę

13.00-13.20    Inteligentny System Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów - skuteczne narzędzie poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego
- Michał Karkowski, Instytut Badawczy Dróg i Mostów

13.20-13.40    Narzędzia administracji państwowej w eliminacji nieprawidłowości funkcjonowania przewozów drogowych
- Artur Czapiewski, Inspekcja Transportu Drogowego

13.40-14.20   Nowoczesne rozwiązania w oznakowaniu dróg
- Zenon Szczepaniak, Instytut Badawczy Dróg i Mostów,
- Michał Gronowski, JD Inżynieria Ruchu


14.20-14.30    Dyskusja i zakończenie Konferencji

14.30    Obiad