IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

ekonomika

Dział Współpracy Międzynarodowej PDF Drukuj


Siedziba

03-302 Warszawa ul. Instytutowa 1
tel.  (22) 814 11 60
fax  (22) 814 13 39

Kierownik Działu
mgr Anna Ledwolorz
tel. (22) 39 00 251
fax (22) 814 13 39
email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zastępca Kierownika Działu
mgr Maciej Siemiński
tel. (22) 39 00 253
fax (22) 814 13 39
email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Skład Osobowy


Zakres działalności

  • Koordynowanie prac związanych z przygotowaniem wniosków na projekty realizowane ze środków zagranicznych oraz krajowych funduszy uzupełniających (np. z MNiSW).
  • Przygotowanie wniosków od strony formalnej.
  • Prowadzenie ewidencji projektów realizowanych ze środków zagranicznych oraz krajowych funduszy uzupełniających.
  • Administrowanie projektami, rozliczanie i sprawozdawczość - kontrola wykorzystywania dotacji i sporządzanie sprawozdań finansowych.
  • Prowadzenie punktu informacyjnego dla IBDiM o zasadach uczestnictwa w projektach międzynarodowych oraz projektach wykorzystujących fundusze strukturalne.
  • Realizowanie współpracy Instytutu z międzynarodowymi organizacjami (w szczególności z FEHRL) oraz stowarzyszeniami z branży drogowej i mostowej.
  • Koordynacja udziału IBDiM w międzynarodowych projektach badawczych oraz sieciach naukowych.
  • Współpraca z PPTTD oraz BPK działającym przy IBDiM, dotycząca uczestnictwa pracowników IBDiM w międzynarodowych projektach badawczych.
  • Obsługa wyjazdów zagranicznych.
  • Wspomaganie Działu Promocji w prowadzeniu działalności promocyjnej.