Nowy system wymagań technicznych w mostownictwie Drukuj

27 luty 2020

Na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury przez 15 miesięcy, od października 2018 r. do stycznia 2020 r., była realizowana praca p.t. „Analiza jakości technicznej projektów drogowych współ-finansowanych z funduszy Unii Europejskiej wraz z rekomendacjami optymalizacji i szczegółowymi warunkami technicznymi projekt-owania, realizacji, eksploatacji i utrzymania drogowych obiektów inżynierskich”.

 

Efektem pracy jest propozycja nowych wymagań w mostownictwie do przyjęcia jako obligatoryjne przepisy techniczno – budowlane oraz seria WRM – wytycznych mostowych rekomendowanych przez ministra właściwego do spraw transportu.

Wykonawcą pracy było Konsorcjum, którego Liderem był Instytut Badawczy Dróg i Mostów. W skład Konsorcjum weszły uczelnie i jednostki projektowo-badawcze. Koordynatorem pracy był prof. Janusz Rymsza z IBDiM, a zespołami autorskimi kierowali wybitni specjaliści:

- prof. Jan Biliszczuk z Politechniki Wrocławskiej

- prof. Janusz Bohatkiewicz z Politechniki Lubelskiej,

- dr hab. Apoloniusz Kodura z Politechniki Warszawskiej,

- prof. Marek Mistewicz z IBDiM,

- prof. Marek Salamak z Politechniki Śląskiej,

- prof. Adam Wysokowski z Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Recenzentem pracy był prof. Kazimierz Furtak z Politechniki Krakowskiej.

Konferencja będzie ważnym elementem konsultacji społecznych. Propozycja obligatoryjnych wymagań technicznych w mostownictwie i wytyczne WRM zostaną poddane ocenie środowiska projektantów i wykonawców.

Na konferencji zostaną zaprezentowane:

 • Projekt obligatoryjnych przepisów techniczno-budowlanych w mostownictwie - J. Rymsza,
 • Wytyczne projektowania elementów powiązania drogowych obiektów inżynierskich z terenem (WRM-11) – J. Biliszczuk,
 • Wytyczne obliczania świateł mostów i przepustów hydraulicznych (WRM-12) - A. Kodura,
 • Wytyczne projektowania zabezpieczenia antykorozyjnego stalowych elementów drogowych obiektów inżynierskich (WRM-31) - A. Królikowska,
 • Wytyczne projektowania zabezpieczenia antykorozyjnego betonowych elementów drogowych obiektów inżynierskich (WRM-32) - D. Bebłacz,
 • Wytyczne projektowania zabezpieczeń przeciwpożarowych drogowych obiektów inżynierskich (WRM-41) - A. Celej,
 • Wytyczne projektowania wentylacji tuneli drogowych (WRM-42) - G. Sztarbała,
 • Wytyczne projektowania elementów i urządzeń ochrony środowiska na drogowych obiektach inżynierskich (WRM-51) - J. Bohatkiewicz,
 • Katalog typowych elementów i urządzeń wyposażenia drogowych obiektów inżynierskich (WRM-71) - T. Gajda,
 • Wytyczne projektowania urządzeń obcych na drogowych obiektach inżynierskich (WRM-72) - A. Wysokowski,
 • Wytyczne oceny stanu technicznego drogowych obiektów inżynierskich (WRM-81) - M. Mistewicz,
 • Powiazanie wymagań technicznych dotyczących drogowych obiektów inżynierskich z technologią BIM - M. Salamak.

 

MIEJSCE KONFERENCJI

sala Beta, Centrum Konferencyjne, Targi Kielce (ul. Zakładowa 1, Kielce)

 

KOSZT UCZESTNICTWA

Udział w Konferencji jest bezpłatny. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA ON-LINE

 


Wstęp na salę konferencyjną wymaga oddzielnej rejestracji na targi AUTOSTRADA - POLSKA.


 

SEKRETARIAT KONFERENCJI

Dział Promocji IBDiM

ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa

tel. (22) 814 26 09, 814 26 14, fax (22) 814 13 39

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

Patronat: