Kielce 2010 Drukuj

11 maja 2010 r.
Zorganizowana przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów konferencja „Beton modyfikowany do dróg i mostów” okazała się wielkim sukcesem. Zgromadziła prawie 200 uczestników: przedstawicieli rządu, administracji drogowej, firm wykonawczych i projektowych, instytutów badawczych i uczelni. Uroczystego otwarcia dokonał Radosław Stępień – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury.
Tematyka wygłoszonych referatów obejmowała zagadnienia związane z nowymi domieszkami do betonu stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni drogowych z betonu cementowego oraz konstrukcji drogowych obiektów mostowych.

Problem modyfikacji jest niezwykle aktualny, gdyż zmieniają się wymagania dotyczące właściwości betonu. Musi on być znacznie trwalszy, bardziej odporny na zwiększone obciążenie ruchem i wpływy atmosferyczne.

Uczestnicy z wielkim zainteresowaniem wysłuchali następujących wystąpień podzielonych na dwie sesje:

 

Sesja I "Beton modyfikowany do dróg"

Prowadzący: prof. Lech Czarnecki, prof. dr hab. inż. Jan Deja

•    prof. Lech Czarnecki, Politechnika Warszawska
"Betony i zaprawy naprawcze według PN-EN 1504"
•    prof. Antoni Szydło, Politechnika Wrocławska
"Nowe technologie w budowie drogowych nawierzchni betonowych"
•    prof. Jan Deja, mgr inż. Piotr Kijowski, Polski Cement, Kraków
"Doświadczenia z budowy i eksploatacji: autostrad, dróg ekspresowych
i lokalnych wykonanych w technologii betonowej"
•    doc. Michał Glinicki, mgr inż. Danuta Bebłacz, IBDiM, Warszawa
"Wpływ domieszek i dodatków na wytrzymałość i trwałość betonu
w prefabrykowanych pokrywach studni kanalizacji kablowej"

Sesja II "Beton modyfikowany do mostów"

Prowadzący: prof. Kazimierz Flaga, dr Janusz Rymsza

•    prof. Kazimierz Flaga, prof. Jacek Śliwiński, Politechnika Krakowska
"Betony nowej generacji w budownictwie mostowym"
•    prof. Witold Wołowicki, Politechnika Poznańska
"O projektowaniu mostów z betonów wysokiej wytrzymałości"
•    prof. Jan Biliszczuk, mgr inż. Wojciech Barcik, dr inż. Omid Rajski, mgr inż. Jerzy Skowron, Politechnika Wrocławska
"Rodzaje betonów stosowane na budowie mostu podwieszonego w ciągu autostradowej obwodnicy Wrocławia"

Konferencję zakończyła prowadzona przez prof. Wojciecha Radomskiego sesja jubileuszowa związana ze 100-leciem działalności firmy SIKA.

To ciekawe spotkanie tradycyjnie towarzyszyło XVI Międzynarodowym Targom Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA organizowanym przez Targi Kielce.

kliknij zdjęcie aby powiększyć.