IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

ekonomika

Konferencje


Kielce 2015 PDF Drukuj

 

Instytut Badawczy Dróg i Mostów

 

Polska Izba Konstrukcji Stalowych oraz Instytut Badawczy Dróg i Mostów

zapraszają na konferencję


„MOSTY I WIADUKTY WAŻNYM ELEMENTEM KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU”

KIELCE, 14.05.2015 r .

 

Polska Izba Konstrukcji Stalowych oraz Instytut Badawczy Dróg i Mostów  organizują konferencję „Mosty i wiadukty ważnym elementem kształtowania krajobrazu”.

Polskie mostownictwo ma się czym szczycić w swojej działalności na przestrzeni wieków. Możemy pochwalić się wieloma pionierskimi dziełami mostowymi. Ostatnie dwie dekady pokazują również, że polska myśl mostowa niedaleko odbiegła od światowych osiągnięć, czego dowodem jest wybudowanie wielu obiektów mostowych na najwyższym poziomie.

Celem konferencji jest przedstawienie aktualnego stanu naszego mostownictwa, stąd szeroka tematyka obejmująca większość problemów całej dziedziny budownictwa mostowego. Dobrze zaprojektowane konstrukcje inżynierskie są dostosowane formą do krajobrazu, do warunków otoczenia, a funkcje obiektów pozostają w zgodzie z odpowiednią technologią i warunkami ekonomicznymi.

Organizatorzy liczą na szeroką, nieskrępowaną dyskusję i dlatego przewidzieli problemowe referaty wybitnych ekspertów wprowadzające do dyskusji.

Więcej…
 
Drogi i szlaki rowerowe – nowe możliwości PDF Drukuj

Zainteresowanie ruchem rowerowym stwarza potrzebę wytyczania i budowania tras rowerowych, umożliwiających bezpieczną i komfortową jazdę na rowerze.


Z inicjatywy Pana Prezydenta Bronisława Komorowskiego, w maju 2014, r. została znowelizowana ustawa – Prawo wodne oraz niektóre inne ustawy, co umożliwia lokalizację drogi rowerowej lub turystycznego szlaku rowerowego np. na koronie wału przeciwpowodziowego. Wprowadzono nowe pojęcie – drogi rowerowej, która jest zlokalizowana poza pasem drogowym i nie jest drogą publiczną, lecz drogą wewnętrzną, a to powinno ułatwić budowę dróg i szlaków rowerowych.


Instytut Badawczy Dróg i Mostów, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom samorządów terytorialnych oraz organizacji społecznych zainteresowanych rozwojem ruchu rowerowego, wspierając inicjatywę Pana Prezydenta Bronisława Komorowskiego organizuje konferencję DROGI I SZLAKI ROWEROWE – NOWE MOŻLIWOŚCI.


Zależy nam na popularyzacji idei wyprowadzenia rowerzystów z poboczy dróg publicznych na przeznaczone dla nich bezpieczne drogi rowerowe. Mamy nadzieję, że dzięki tej konferencji budowa drogi rowerowej lub wyznaczenie turystycznego szlaku rowerowego będą łatwiejsze, a zbudowane drogi bezpieczne i trwałe.


Do udziału w konferencji zapraszamy zainteresowanych problematyką projektowania lub budowy dróg i szlaków rowerowych oraz zagadnieniami związanymi ze stosowanymi technologiami i wyrobami budowlanymi.
Konferencja nie wyczerpuje tematu. Może jednak stanowić cenne źródło informacji oraz istotną pomoc przy podejmowaniu działań mających na celu rozbudowę sieci dróg i szlaków rowerowych.

Więcej…
 
Warsztaty projektu TRIMM PDF Drukuj

 

 

Instytut Badawczy Dróg i Mostów zaprasza na międzynarodowe warsztaty

Tomorrow's Road and Infrastructure Monitoring and Management (TRIMM),

organizowane we współpracy z Forum Europejskich Drogowych Instytutów Badawczych FEHRL,
które odbędą się dnia 24 września 2014 r.
w sali konferencyjnej Laboratorium Technik Komunikacyjnych IBDiM przy ul. Instytutowej 1 w Warszawie.

TRIMM jest projektem badawczym realizowanym z inicjatywy FEHRL w ramach 7 PR UE. Projekt ma za zadanie znalezienie nowych technik pomiarowych oraz sposobów pisywania stanu dróg i mostów, w celu podniesienia stopnia efektywności systemów zarządzania. Koordynatorem projektu jest VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute).

Wydarzenie jest częścią cyklu warsztatów krajowych TRIMM organizowanych w celu zapoznania kluczowych odbiorców krajowych z wynikami projektu. Konferencja końcowa projektu odbędzie się w Brukseli w dniu 23-24 października 2014 r.

W trakcie spotkania planowana jest prezentacja i dyskusja na temat możliwości i potrzeb w ocenie infrastruktury drogowej. Uczestnicy będą mogli wysłuchać wystąpień partnerów projektu TRIMM oraz ekspertów z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, które będą obejmować następujące tematy:
-    Istniejące i opracowywane technologie monitorowania dróg i mostów,
-    Ciągły monitoring mostów,
-    Szybka i bezinwazyjna ocena nawierzchni drogowych,
-    Wykorzystanie wielozadaniowego monitoringu stanu na wszystkich poziomach zarządzania siecią drogową,
-    Zwiększenie znaczenia danych o stanie infrastruktury w zarządzaniu,
-    Zmniejszenie kosztów i wpływu na środowisko, zwiększenie wydajności i bezpieczeństwa.

Więcej…
 
Kielce 2014 PDF Drukuj

 

Bezpieczeństwo ruchu drogowego od zawsze pozostaje w sferze zainteresowań Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Wiele prac badawczych jest ściśle związanych ze sposobami jego poprawy. Obecnie nasze działania koncentrują się na badaniach nowej generacji urządzeń brd.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka przewiduje w Działaniu 1.3 Wsparcie projektów B + R przez jednostki naukowe na rzecz przedsiębiorców. Nowe generacje barier drogowych opracowane przez producentów w ramach w/w Programu weryfikowane są w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów podczas, wykonywanych w skali rzeczywistej, badań zderzeniowych pojazd - bariera drogowa.

W czasie konferencji przedstawione zostaną założenia i cele realizowanych projektów. Przedstawicie producentów zaprezentują koncepcje projektowe nowych barier. Omówione zostaną zagadnienia zastosowania symulacji komputerowych przy użyciu metody elementów skończonych (MES) w procesie optymalizowania konstrukcji.
IBDiM zademonstruje wyniki badań zderzeniowych pojazd - bariera drogowa nowej generacji.Serdecznie Państwa zapraszamy

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 6