Horyzont 2020 Drukuj


SENSKIN - Sensory powierzchniowe do monitorowania stanu naprężeń w obiektach infrastruktury transportowej


BENEFIT - Modele biznesowe alternatywnych źródeł finansowania infrastruktury transportowej


FOX Zawsze dostępna infrastruktura we wszystkich gałęziach transportu


USE-IT Użytkownicy, Bezpieczeństwo i Energia w Infrastrukturze Transportu