Projekty 5 Programu Ramowego Komisji Europejskiej Drukuj

ECO-SERVE
Użyteczność społeczna budownictwa europejskiego
 
GEOTECHNET
Europejska sieć naukowa geotechniki
 
LIFETIME
Badania inżynierskie budynków infrastruktury lądowej w aspekcie ich żywotności
 
SAMARIS
Trwałe i technologicznie zaawansowane materiały stosowane w inżynierii drogowej
 
SAMCO
Monitorowanie i inspekcja oceny obiektów mostowych
 
TREE
Sprzęt do badań transportu w Europie