Projekty 5 Programu Ramowego Komisji Europejskiej Drukuj

ECO-SERVE
Użyteczność społeczna budownictwa europejskiego

GEOTECHNET
Europejska sieć naukowa geotechniki

LIFETIME
Badania inżynierskie budynków infrastruktury lądowej w aspekcie ich żywotności

SAMARIS
Trwałe i technologicznie zaawansowane materiały stosowane w inżynierii drogowej

SAMCO
Monitorowanie i inspekcja oceny obiektów mostowych

TREE
Sprzęt do badań transportu w Europie