Projekty 6 Programu Ramowego Komisji Europejskiej Drukuj

ARCHES
Ocena stanu i metody napraw drogowych obiektów inżynierskich w Europie Centralnej
 
CAST
Kampanie uświadamiające i strategie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
 
CERTAIN
Działania badawcze Europy Środkowej w dziedzinie infrastruktury transportowej.
 
INTRO
Inteligentne drogi
 
NETLIPSE
Sieć rozpowszechniania wiedzy na temat zarządzania i organizacji dużych projektów infrastrukturalnych w Europie.
 
NR2C
Nowe koncepcje budowy dróg
 
PEPPER
Policyjne programy realizacji polityki wymuszania bezpiecznych zachowań kierowców na drogach europejskich
 
SCOUT
Zrównoważony sposób budowy podziemnych konstrukcji infrastruktury komunikacyjnej
 
SILENCE
Cichy transport powierzchniowy
 
SPENS
Wszechstronne i trwałe nawierzchnie drogowe dla nowych członków Unii Europejskiej