Projekty programu EUREKA Drukuj

Artykuł z czasopisma "PROJECTS"

Σ! 1684 ROADSURFMAT
Technologia wykonywania cienkiej warstwy ścieralnej nawierzchni asfaltowej

Σ! 1740 The Bridge Prestressing System
System IBDiM sprężania mostów

Σ! 2694  SOILSTABSORBENT
Nowe materiały do wykorzystania w drogownictwie i jako sorbenty do odsiarczania spalin

Σ! 3174 HIADAC
Analizator wysokoimpedancyjny do diagnostyki powłok przeciwkorozyjnych

E! 5432 ADDITIVE TO BITUMEN
Wielofunkcyjny dodatek do asfaltów drogowych