Projekty własne FEHRL Drukuj

FEHRL generuje własne projekty badawcze, których celem jest ujednolicenie metod badawczych w Europie, kalibracja urządzeń pomiarowych i sprzętu laboratoryjnego, stwarzanie podstaw procesu normalizacyjnego przy współpracy z CEN.

Przykładami takich projektów są:

FILTER

HERMES
Harmonizacja europejskich urządzeń pomiarowych i badawczych do oceny właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni dróg i lotnisk

ELLPAG
Długowieczne nawierzchnie asfaltowe

BITVAL
Badania funkcjonalne lepiszczy asfaltowych