Program Badań Stosowanych Drukuj


SPIK - Inteligentne skrzyżowanie przyjazne kierowcom

Moduł pomiaru i oceny odpowiedzi dynamicznej eksploatowanych kolejowych konstrukcji mostowych

Innowacyjna przestawna bariera energochłonna iPROBE


System kontrolowania dyssypacji energii w drogowych osłonach energochłonnych


Opracowanie innowacyjnej technologii termicznego spajania nawierzchni bitumicznych z wykorzystaniem aplikatora mikrofalowego


Inteligentny System Monitorowania i Penalizacji Pojazdów Przeciążonych