Projekty Rozwojowe Drukuj

 Analiza wymagań i opracowanie kryteriów bezpieczeństwa użytkowania pokryw i zwieńczeń studni kanalizacji kablowej wykonywanych w nawierzchniach dróg i ciągów pieszych


Opracowanie podstawowych modułów systemu utrzymania nawierzchni dróg samorządowych


Opracowanie standardów postępowania w relacjach z interesariuszami w procesie planowania i realizacji projektów infrastruktury drogowej i kolejowej