Przedłużenie ważności certyfikatu Drukuj

Ważność certyfikatu można przedłużać w okresie 2 lat od upłynięcia jego ważności. Okres ważności przedłużonego certyfikatu liczy się od daty zakończenia ważności poprzedniego. Po upłynięciu tego okresu w celu uzyskania nowego certyfikatu należy ukończyć wszystkie stopnie kursu uprawniające do jego uzyskania.