IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

ekonomika

Vademecum poziomego oznakowania dróg PDF Drukuj

W serii „S” Studia i Materiały (zesz. 76), wydawanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów, została opublikowana monografia Zenona Szczepaniaka pt. „Vademecum poziomego oznakowania dróg”.

Przedmiotem Vademecum są zagadnienia związane z materiałami, ich właściwościami, zastosowaniami w drogownictwie, normalizacją, a przede wszystkim – metodami badań poszczególnych właściwości zarówno materiałów, jak i wykonanych nimi oznakowań.

W rozdziale 3 Vademecum przedstawiono podstawowe wiadomości na temat farb, mas chemoutwardzalnych i termoplastycznych, taśm, kulek szklanych i punktowych elementów optycznych z uwzględnieniem podziału na materiały cienkowarstwowe, średniowarstwowe, grubowarstwowe i prefabrykowane.

W rozdziale 4 Vademecum przedstawiono stan normalizacji w zakresie klasyfikacji i badania materiałów oraz wykonanych nimi oznakowań poziomych dróg. Zamieszczono aktualne zestawienia norm europejskich i norm krajowych z omówieniem stanu normalizacji i zakresu norm zharmonizowanych.

W rozdziale 5 omówiono właściwości i wymagania odnośnie materiałów do poziomego oznakowania dróg zawartych w kilkudziesięciu normach i specyfikacjach technicznych. Podano odnośniki do wszystkich wymienionych metod badań.
Rozdział 6 to zestawienie wymagań i metod badań własności funkcjonalnych wykonanych poziomych oznakowań dróg. Opisano tu także zasady wyboru materiału do poziomego oznakowania dróg.

W rozdziałach 7.1–7.11 Vademecum opisano szczegółowo metody pobierania i przygotowywania próbek oraz 10 metod badań składu farb, mas chemoutwardzalnych i termoplastycznych oraz materiałów prefabrykowanych, zgodnie z aktualnymi normami.

W kolejnych rozdziałach 8.1–8.11 znajduje się 11 opisów metod badania właściwości fizycznych materiałów do poziomego oznakowania dróg.

W rozdziałach 9.1–9.8 opisano 8 metod badań właściwości wykonanych poziomych oznakowań.
W rozdziale 10 Vademecum opisano szczegółowo 12 metod oznaczania właściwości kulek szklanych i kruszyw antypoślizgowych metodami znormalizowanymi.


Monografia jest przeznaczona szczególnie dla pracowników laboratoriów badawczych i zakładowych drogownictwa, dla administracji drogowej, dla prowadzących i nadzorujących budownictwo drogowe, a także dla studentów wyższych uczelni technicznych.Seria Wydawnicza „S” STUDIA I MATERIAŁY, zeszyt nr 76
ISSN 0239-8575
ISBN 978-83-89252-18-0
Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Warszawa 2015
189 stron
Cena 80 zł + 5%  VAT

Zamówienia na publikację można składać w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów

03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1

tel. 39 00 135, fax 22 814 50 28;

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.