IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

ekonomika

Zakład Fundamentowania PDF Drukuj

Untitled document

Siedziba
03-302 Warszawa ul. Instytutowa 1
tel. (22) 39 00 168

p.o. Kierownik Zakładu
mgr inż. Czesław Szymankiewicz   
tel. (22) 39 00 188, fax (22) 814 53 16
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

badanie stytyczne

 

Zakres działalności w dziedzinie fundamentowania:
 • badanie fundamentów obiektów mostowych,
 • badania, ekspertyzy, nadzory w dziedzinie fundamentów obiektów mostowych budownictwa ogólnego i przemysłowego
 • merytoryczne opracowywanie aprobat i opinii technicznych dla nowych materiałów i rozwiązań,
 • doradztwo techniczne w dziedzinie fundamentowania i zabezpieczania głębokich wykopów,
 • projektowanie fundamentów obiektów mostowych, budownictwa ogólnego i przemysłowego w szczególności fundamentów pośrednich,
 • projektowanie wzmacniania istniejących fundamentów,
 • wdrażanie osiągnięć naukowo-technicznych w dziedzinie fundamentowania,
 • prowadzenie nadzorów przy budowie obiektów inżynierskich.
W Zakładzie Fundamentowania zostało wydzielone polowe laboratorium badań pali, które zajmuje się badaniem ich nośności oraz badaniem ciągłości trzonów pali metodą przebiegu fali niskich naprężeń.Zespół specjalistów jest przygotowany do wykonywania prac dotyczących:
 • oceny jakości materiałów (gruntów, kruszyw, geosyntetyków) i kontroli wykonania robót ziemnych oraz podbudów drogowych i podtorza kolejowego,
 • rozpoznania i ustalania przydatności nowych materiałów i odpadów przemysłowych oraz metod ich ulepszania,
 • stosowania specjalnych metod fundamentowania i wzmacniania podłoża,
 • doradztwa technicznego, ekspertyz, specjalistycznego nadzoru, wzorcowych projektów i innych usług dotyczących robót drogowych i fundamentowych w trudnych warunkach geotechnicznych i terenowych.

Laboratoria akredytowane:

Pracownia Fundamentowania TF-2