IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

ekonomika

Zakład Diagnostyki Nawierzchni - Ważniejsze osiągnięcia PDF Drukuj


  • Opracowanie konstrukcji i budowa zestawów pomiarowych SRT-3 do wykonywania badań współczynnika tarcia nawierzchni drogowych
  • Przystosowanie systemu SRT-3 do pomiarów równości podłużnej nawierzchni
  • Wdrożenie Systemu Utrzymania Nawierzchni (SUN) w Polsce przy współpracy z GDDP
  • Opracowanie i budowa Systemu Oceny Nawierzchni dla sieci drogowo-ulicznej miasta Warszawy
  • Badania na Długoterminowych Odcinkach Testowych
  • Opracowanie wizualnej metody oceny stanu nawierzchni BIKB-IBDM
  • Udział w pracach grup roboczych opracowujących „Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych” oraz „Katalog Wzmocnień i Remontów Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych”
  • Uzyskanie akredytacji na badania współczynnika tarcia nawierzchni  drogowych oraz na pomiar ugięć ugięciomierzem dynamicznym FWD