IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

ekonomika

Zakład Ekonomiki PDF Drukuj


Siedziba
03-302 Warszawa ul. Instytutowa 1
tel.  (22) 811 39 19


Skład osobowy

Działalność Zakładu Ekonomiki obejmuje:

a)     szacowanie wartości odtworzeniowej i wartości zużycia sieci drogowej,

b)     prace studialne w zakresie efektywności ekonomicznej rozwiązań projektowych,

c)     przygotowywanie dokumentacji projektowych wielobranżowych obejmujących koncepcje, projekty budowlane i wykonawcze infrastruktury drogowej,

d)     doradztwo techniczne w zakresie wniosków aplikacyjnych dotyczących dofinansowania inwestycji drogowych,

e)     ekspertyzy, opinie techniczne i ekonomiczne z zakresu infrastruktury drogowej,

f)      analizę działalności przedsiębiorstw transportu drogowego towarów w łańcuchach i sieciach dostaw,

g)     badania zmian zachowań i nawyków podróżowania w transporcie miejskim,

h)     badania oddziaływania inwestycji drogowych na rozwój społeczno-gospodarczy regionów,

i)      analizę skali wykluczenia komunikacyjnego na obszarze Polski.

 

Ważniejsze Osiągnięcia

Wykaz Ważniejszych Prac

 

 

Ścieżka ekonomiczna wypadku drogowego w Polsce