IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

ekonomika

Zakład Ekonomiki - Wykaz Ważniejszych Prac PDF Drukuj


  • Nowelizacja danych do instrukcji efektywności ekonomicznej przedsięwzięćdrogowych i mostowych, w zakresie kosztów wypadków drogowych, kosztóeksploatacji dróg i mostów do wykorzystania w ocenie inwestycji, dla których czynione są starania o uzyskanie środków pomocowych Unii Europejskiej
  • Gromadzenie, badanie i analiza danych o sieci dróg publicznych – wyniki sąprzekazywane do Głównego Urzędu Statystycznego, Ministerstwa Infrastrukturyi Ministerstwa Skarbu Państwa dla potrzeb analiz oraz bezpośrednio do wydawnictw GUS
  • Określenie metod ewidencji sieci dróg publicznych dla potrzeb Ministra Skarbu Państwa oraz Ministerstwa Infrastruktury, wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.1999r. w sprawie ewidencjonowania majątku Skarbu Państwa
  • Wpływ budowy i eksploatacji autostrad na przemiany systemu zagospodarowania przestrzennego Polski
  • Autostrady płatne- aspekty organizacyjne i finansowe