Projekty realizowane z Funduszy Strukturalnych

 

- Innowacyjna nawierzchnia torowiska tramwajowo-autobusowego ...

 

- Innowacyjna, ekonomiczna technologia DLM wzmocnienia nasypu kolejowego ...

 

- Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe nad opracowaniem bezpiecznego punktu oświetleniowego ...

 

-Technologia ścian fibrogruntobetonowych do realizacji szczelnych obudów wykopów ...

 

- Nowa generacja barier ochronnych zwiększających poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym ...

 

- Nowa generacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego ...

 

- ISKIP ...

 

- SPID ...

 

- AIBDiM ...

 

- GUTS ...

 

- Modernizacja Laboratorium Technik Komunikacyjnych (LTK) w celu rozwoju Centralnej Bazy Danych o Transporcie i jego Bezpieczeństwie ...

 

- DROPEN ...

 

- ABGOK ...

 

- TerLaPal ...