Inteligentne systemy parkingowe w UE - podstawy, funkcjonowanie i zastosowanie

63,00 (60,00 + 3,00 VAT)
+

Praca zbiorowa pod redakcją mgr. inż. Michała Karkowskiego

Zespół autorów: mgr inż. Michał Karkowski, mgr inż. Dawid Kucharski, mgr inż. Ewa Wicher, mgr inż. Mirosław Szpikowski

Przedmiotem rozważań w niniejszej monografii są inteligentne systemy parkingowe, ich funkcjonowanie, zastosowanie oraz przepisy prawne regulujące ich lokalizację oraz pracę.
Opracowanie ma charakter przeglądowy i w sposób uporządkowany prezentuje całość zagadnienia zarówno w kontekście parkingów przeznaczonych dla samochodów osobowych, jak i specjalizowanych parkingach dla pojazdów ciężarowych.
Pierwsza część monografii zawiera krótki opis rodzajów systemów parkingowych.

W drugiej części przedstawione są warunki prawne instalowania inteligentnych systemów parkingowych na terenie UE.

Trzecia część zawiera zasady działania inteligentnych systemów parkingowych wraz z podziałem na systemy dedykowane bezpośrednio dla samochodów osobowych oraz ciężarowych.
W kolejnych dwóch częściach przedstawiono zasady weryfikacji jakości działania oraz certyfikacji systemów parkingowych.
Ostatnia część opracowania prezentuje przykładu testów kwalifikacyjnych jakie są przeprowadzane dla parkingów inteligentnych w różnych krajach Unii Europejskiej.

 

Zapytaj o produkt