ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

  • Organizacja konferencji naukowo-technicznych, seminariów, spotkań, itp.
  • Projektowanie, redakcja i dystrybucja materiałów informacyjnych i promocyjnych
  • Wizualizacja prac naukowo-badawczych Instytutu
  • Prezentacja działalności Instytutu podczas różnych eventów (m.in. targi, wystawy)
  • Promocja Instytutu w sieci www (portale tematyczne, media społecznościowe)
  • Redakcja i aktualizacja strony internetowej Instytutu
  • Redakcja i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej
  • Współpraca z krajowymi instytucjami naukowymi, gospodarczymi i administracyjnymi
  • Współpraca z mediami (prasa, portale internetowe, radio, telewizja)
  • Koordynacja spraw związanych z przyznawaniem patronatu Instytutu dla organizowanych wydarzeń