Zakres działalności

Dział wydawnictw i Informacji prowadzi pełną działalność informacyjną w zakresie ściśle określonego kręgu tematycznego. Obsługuje on następujące zagadnienia: inżynieria lądowa, budowa dróg i mostów, technologia materiałów drogowych i mostowych, maszyny drogowe i mostowe, geotechnika, inżynieria ruchu, zagadnienia ekonomii w drogownictwie i mostownictwie.

Do zadań Działu należy:

  • gromadzenie, opracowywanie, przetwarzanie i udostępnianie pierwotnych, wtórnych i pochodnych materiałów informacyjnych dotyczących drogownictwa i mostownictwa,
  • upowszechnianie i popularyzowanie osiągnięć nauki, techniki i ekonomiki reprezentowanej branży,
  • zaspokajanie potrzeb informacyjnych w tej dziedzinie,
  • sprzedaż wydawnictw Instytutu,
  • obsługa Instytutu w zakresie powielania i oprawy dokumentów.

 

Dział prowadzi:

  • działalność biblioteczną,
  • działalność dokumentacyjną,
  • działalność informacyjną,
  • działalność wydawniczą,
  • działalność poligraficzną.