KONFERENCJE INSTYTUTU BADAWCZEGO DRÓG i MOSTÓW

 
 
5 7 pazdziernika Katowice

II Forum Utrzymania Dróg i Mostów, Kielce, 10-11 maja 2022 r.
Kielce, 10 - 11 maja 2022 r.
Organizatorzy: Polski Kongres Drogowy, Ogólnopolska Izba Drogownictwa, Instytut Badawczy Dróg i Mostów