GEOTECHNIKA DLA INŻYNIERÓW

Zapraszamy na XXI Seminarium - GEOTECHNIKA DLA INŻYNIERÓW

„WZMACNIANIE PODŁOŻA I FUNDAMENTOWANIE 2023”

koparka partner

 

Seminarium odbędzie się 2 marca 2023 r. o godz. 10:15. Miejscem obrad jest Sala „A” (III p.), w Warszawskim Domu Technika NOT, ul. Czackiego 3/5, Warszawa.

Celem Seminarium jest popularyzacja wiedzy o projektowaniu oraz wykonywaniu konstrukcji geotechnicznych. Szczególna uwaga będzie poświęcona kolumnom wzmacniającym podłoże. Tematyka seminarium skierowana jest do projektantów, wykonawców i inwestorów oraz pracowników administracji, związanych z procesem decyzyjnym dotyczącym specjalistycznych robót fundamentowych. W referatach będą przedstawione praktyczne przykłady dotyczące projektowania, wykonawstwa i kontroli robót oraz przykłady awarii i wynikające z nich wnioski.

Program seminarium:

• Bolesław Kłosiński, Piotr Rychlewski – Zamiast bukietu kwiatów
• Michał Topolnicki – Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego kolumnami sztywnymi
• Jakub Saloni, Monika Ura - Kolumny sztywne w gruntach o niskich parametrach wytrzymałościowych
• Łukasz Morawski - Wytrzymałość cementogruntu na ścinanie w świetle badań laboratoryjnych
• Wojciech Szwejkowski - XX-lecie PZWFS
• Krzysztof Traczyński – Badania geotechniczne
• Jacek Nawracała, Paweł Łęcki - Ocena wyników obliczeń przemieszczeń MES zweryfikowanych metodą obserwacyjną
• Adam Rosołek - Iniekcje niskociśnieniowe manszetowe oraz iniekcje wysokociśnieniowe jet grouting jako wzmocnienie podłoża w celu naprawy posadowienia istniejącego zbiornika kwasu azotowego o pojemności ok. 4800 m3.
• Łukasz Chodakowski - Realizacja wyjść ewakuacyjnych w tunelu TBM pod Świną
• Piotr Rychlewski - Fundamenty farm wiatrowych na morzu

Seminarium jest kontynuacją dotychczas organizowanych spotkań prezentujących praktyczne aspekty różnych zagadnień fundamentowania, wzmacniania podłoża i głębokich wykopów:

 1. „Głębokie wykopy na terenach wielkomiejskich”, 19 listopada 2002 r.
 2. „Wykopy i nasypy na trasach komunikacyjnych”, 3 kwietnia 2003 r.
 3. „Fundamenty palowe i specjalne”, 2 marca 2004 r.
 4. „Wzmacnianie podłoża gruntowego i fundamentów budowli”, 15 listopada 2007 r.
 5. „Głębokie posadowienia budynków wysokich”, 23 czerwca 2008 r.
 6. „Fundamenty palowe 2009”, 22 kwietnia 2009 r. (II edycja 6 października 2009 r.)
 7. „Skarpy drogowe”, 3 marca 2010 r.
 8. „Ściany szczelinowe”, 22 kwietnia 2010 r.
 9. „Konstrukcje stalowe w geotechnice”, 18 listopada 2010 r.
 10. „Wzmacnianie podłoża i fundamentów”, 31 marca 2011 r.
 11. „Fundamenty palowe 2012”, 1 marca 2012 r.
 12. „Głębokie wykopy 2013”, 21 marca 2013 r.
 13. „Wzmacnianie podłoża i fundamentów 2014”, 6 marca 2014 r.
 14. „Fundamenty palowe 2015”, 5 marca 2015 r.
 15. „Głębokie wykopy 2016”, 3 marca 2016 r.
 16. „Wzmacnianie podłoża i fundamentów 2017”, 2 marca 2017 r.
 17. „Wzmacnianie podłoża i fundamentowanie 2018”, 1 marca 2018 r.
 18. „Wzmacnianie podłoża i fundamentowanie 2019”, 7 marca 2019 r.
 19. „Wzmacnianie podłoża i fundamentowanie 2020”, 5 marca 2020 r.
 20. „Wzmacnianie podłoża i fundamentowanie 2021”, 9 września 2021 r.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Zgłoszenia udziału w seminarium na załączonych kartach uczestnictwa prosimy przesłać do dnia

21 lutego 2023 na adres komitetu organizacyjnego.

Koszt uczestnictwa wynosi: 676,50 zł z VAT (550 zł netto) (dla członków Izby Inżynierów Budownictwa 615,0 zł z VAT, 500 zł netto) od osoby i obejmuje udział w obradach seminarium oraz niewielki poczęstunek.

Ponadto każdy uczestnik będzie miał możliwość   na   seminarium   otrzymania   materiałów z poprzednich seminariów: Wzmacnianie podłoża i fundamentowanie 2020, Wzmacnianie podłoża i fundamentowanie 2019, Wzmacnianie podłoża i fundamentów 2017, Głębokie wykopy 2016, Fundamenty palowe 2015, Wzmacnianie podłoża i fundamentów 2014, Konstrukcje siatkowe w drogownictwie i geotechnice, Głębokie wykopy 2013, Konstrukcje stalowe w geotechnice.

Organizatorzy nie zapewniają noclegów i nie pokrywają kosztów dojazdu. Wpłat należy dokonywać do 21 lutego 2023 na konto IBDiM

43 1240 6074 1111 0000 4998 4831 z dopiskiem: "Wzmacnianie 2023 – nazwisko(a) uczestnika(ków)”. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa po tym terminie opłata nie będzie zwracana.

 

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność wpłat.

 

anty info n informacje kor rodo kor

 

 Patronat medialny:

 GDMT cmyk  InzBud logo czarne  inzyniera cmyk
logo mos autostrady logo Drogowo mostowy logo ok
logo BI logo nbi MB