Laboratorium Betonu - Wykaz ważniejszych prac Print

There are no translations available.

Laboratorium Betonu prowadziło nadzór laboratoryjny podczas:

  • Remontu Mostu Gdańskiego w Warszawie w latach 1997-1998
  • Budowy podpór Mostu Siekierkowskiego w Warszawie i obiektów towarzyszących: Estakady TE-1, TE-2, Wiaduktu TW-3 w latach 2000-2002
  • Budowy ścian tunelu w ciągu Wisłostrady w Warszawie w roku 2002
  • Nadzór laboratoryjny nad przebudową Ronda Zesłańców Syberyjskich w Warszawie