Posiedzenie RG JBR w IBDiM Print

There are no translations available.

29 lipca 2009

Głównym tematem posiedzenia RG JBR był pakiet projektów ustaw o nauce, nad którymi pracuje Sejm RP, m.in. ustawa o instytutach badawczych (projekt w końcowej fazie prac sejmowych), ustawa o finansowaniu nauki, ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

 

Dyskutowano także o polityce naukowej w kontekście budżetu przeznaczonego w 2009 r. na naukę oraz o inicjatywach pobudzania innowacyjności w polskiej gospodarce.