A Közúti- és Hídvizsgálati Intézet (IBDiM) több mint 60 éve foglalkozik a közlekedési infrastruktúra problémakörével. Az Intézet által végzett kutatások és fejlesztések, a közlekedési objektumok, főleg közutak, hidak, vasútmérnöki objektumok és alagutak építésére és fenntartására irányulnak. Az Intézet anyagbeli, technológiai, gazdasági és környezetvédelmi területeken végez vizsgálatokat.

Fő tevékenységi körei:

-            az úthálózat megtervezése, kivitelezése és fenntartása;

-            az infrastruktúrafejlesztési munkálatok során felhasznált alapanyagok és termékek vizsgálata;

-            közutak, közúti és vasúti mérnöki létesítmények műszaki állapotának értékelése;

-            geotechnikai szolgáltatások;

-            közlekedésmérnökség és -biztonság;

-            úthálózat-kezelési rendszerek;

-            forgalmi telematika, közúti és közlekedésmérnöki létesítmények adatbázisa.

Az IBDiM a közutak és mérnöki létesítmények építése, felújítása és fenntartása során alkalmazható új megoldásokat dolgoz ki. Időtálló, biztonságos és korszerű anyagokat, technológiákat, módszereket és
rendszereket hoz létre és ezeket vizsgálja. Tudományos kutatási, megvalósítási, szaktanácsadási és konzultációs tevékenységének köszönhetően az Intézet nagy hatással van egyrészt a közúti és hídépítési modernizációkra és felújításokra, másrészt segítséget nyújt a közúthálózat-kezelési rendszerek kivitelezésében. Az Intézet tevékenységi körén belül szakmai és megbízható konzultációt, műszaki tanácsadást és felügyeletet, valamint szakértői vizsgálatokat és véleményeket nyújt. Az IBDiM értékét a kiváló szakértelemmel és tapasztalattal rendelkező tudományos és műszaki-mérnöki munkatársai, valamint a korszerű és sok esetben egyedi laboratóriumi létesítmények képviselik. Az Közúti- és Hídvizsgálati Intézet az útfelület teherbíró-képességére vonatkozó adatokat összegyűjtésére szolgáló, egyedülálló TSD (Traffic Speed Deflectometer) lézeres elhajlásmérővel rendelkezik.
A készülék az úthálózat bedőléseinek felmérésére szolgál. A készülék egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy segítségével gyorsan és pontosan meghatározhatók az útszerkezet rosszabb minőségű pontjai. Az útburkolat minősége pedig az úthálózat kezelésének egyik alapköve. Az Intézet által használt TSD elhajlásmérő nemcsak hazai, de európai és világszinten is egyedülálló készülék, ami a kiváló minőségű mérési eredményeknek és az alkalmazott új műszaki megoldásoknak tudható be.

Az IBDiM bevezetési és kutatási tevékenységét 9 intézményi részlegre osztva végzi:

-           Betonrészleg,

-           Felületvizsgálati részleg,

-           Gazdasági részleg,

-           Geotechnikai és alapozási részleg,

-           Hídmérnökségi részleg,

-           Úthálózat-kezelési és telematikai rendszerek részlege,

-           Útburkolat-technológiai részleg,

-           Híd-, Beton- és Sódervizsgálati Központ, wrocławi képviselet,

-           Hídvizsgálati Központ, kielcei képviselet.

Az Intézet tudományos részlegeinek szervezetének keretein belül 14 laboratórium működik, melyekből 13 rendelkezik a Lengyel Akkreditációs Központ tanúsítványával:

-           Hídszerkezet-vizsgálati laboratórium,

-           Anyag- és hídszerkezet-vizsgálati Laboratórium,

-           Felületvizsgálati laboratórium,

-           Geotechnikai laboratórium,

Töréstesztek laboratóriuma – az AB 1025 sz. akkreditált kutatólabor az Inowrocławban található katonai gyakorlóterepen folytat törésvizsgálatokat.

-           Cölöpvizsgálati helyszíni laboratórium,

-           Beton- és Sóder Szakműhely,

-           Híddiagnosztikai és -javítási Szakműhely,

-           Aszfaltjellegű Anyagok Szakműhelye,

-           Hídépítési és Vízelvezetési Szakműhely

-           Aszfaltburkolatok Szakműhelye,

-           Közúti Jelzések Szakműhelye,

-           Korrózióvédelmi Szakműhely,

valamint a Betonkutató Laboratórium.

A Közúti- és Hídvizsgálati Intézet az alábbiak kiadására jogosult:

-           hazai és európai műszaki értékelések;

-           „B” vagy „CE” építészeti vagy termékmegjelölésre jogosultságot nyújtó tanúsítványok;

-           a közlekedésmérnöki kivitelezések során felhasznált építési termékekre vonatkozó

műszaki ajánlások. Emellett az acél hídszerkezetek gyártására/vizsgálatára, vagy felújítására és kivitelezésére vonatkozó képesítési bizonyítványokat is az Intézet adja ki.

Az Intézet 1998 óta folytat tanúsítási tevékenységet. A Termékmegfelelőségi Részleg ugyanis ekkor szerezte meg a Lengyel Vizsgálati és Akkreditációs Központ PN-EN 45011 sz., a termékek,tanúsítását végző szervezetekre vonatkozó követelményeket meghatározó szabványnak megfelelő bizonyítványát.

A 2021. július 19-i, AC 052 sz. érvényes akkreditációs bizonyítvány megerősíti, hogy a bizonyítványokat kibocsátó szervezet megfelel a PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 „Megfelelőségértékelés. Termékek, folyamatok és szolgáltatások tanúsítását végző szervezetekre vonatkozó követelmények”szabványnak.

Az IBDiM közlekedésmérnöki építészetben használt, az érvényes szabványoknak és műszaki értékeléseknek megfelelő terméktanúsítást is végez. A tanúsítás az érvényes kötelező kereteken belül történik – a felhasználási sajátosságok állandóságára vonatkozó 1, 1+ és 2+ értékelési és ellenőrzési rendszerben. 

Az IBDiM az Európai Közösség NB 2219 sz. bejegyzett szervezete. Az Európai Parlament 305/2011.
sz. (EU), 2011. március 9-i rendeletében meghatározottak szerint a bejegyzés hatásköre: útforgalmi biztonsági berendezések (útkorlátozási rendszerek, valamint állandó útjelzőtáblák) és útépítéshez használt termékek (aszfaltok és aszfaltkötő-anyagok).

A Közlekedési, Építészeti és Tengergazdálkodási Minisztérium 2013. november 20-i 2/JOT/WB/13
sz. döntése, valamint az Infrastruktúrafejlesztési és Építészeti Minisztérium 2017. március
29-i 3/KJOT/WB/17 sz. döntése az IBDiM-t műszaki értékelést végző szervnek minősíti.

Kutatás-fejlesztési tevékenysége során az IBDiM több lengyel és külföldi szervezettel is együttműködik. A különböző mértékű és szintű együttműködés tudományos, képesítési, megvalósítási vagy közzétételi jellegű lehet.

Az Intézet hazai partnerei közé sorolhatók műszaki egyetemek, kutatóintézetek, kutatás-fejlesztési egységek, különböző szintű közúti adminisztrációs szervezetek, önkormányzatok, gyártó
és kivitelező vállalkozások, valamint képviseleteik; kamarák és társaságok, továbbá tudományos központok és egyéb, az útépítési és szállítási ágazatban tevékenykedő intézmények.

A nemzetközi együttműködés jórészt közös kutatás-fejlesztési projektekben és megvalósításokban való részvételre összpontosít. Az IBDiM a FEHRL (Európai Útvizsgálati Intézmények Fóruma), a FERSI (Európai Közlekedésbiztonsági Intézmények Fóruma) és az ERTRAC (Európai Technológiai Platform) tagja. Az IBDiM szakemberei részt vesznek nemzetközi társulatok munkáiban, valamint kiemelkedő útépítési- vagy -fenntartási szervezetek vezetőségében töltenek be fontos szerepet. Tanácsadó testületekben, bizottságokban, munkacsoportokban is gyakran megfordulnak, illetve osztják meg tudásukat más szakemberekkel az olyan szervezetekben, mint pl. az OECD International Transport Forum, az Európai Bizottsághoz tartozó Connected Cooperative and Automated Mobility – CCAM társulata, a Transport Research Board (TRB) és egyebek.

Az Intézet több nemzetközi és hazai projektben is aktívan részt vesz, vagy koordinációs szerepet tölt be. A külföldi finanszírozású projektek keretén belüli tevékenységei közül kiemelhetők
az EU-s keretprogramok, a CORNET kezdeményezés, az EUREKA program, a COST akcióprogram, továbbá egyéb kutatási vállalkozások, mint pl. a FEHRL saját projektjei, CEDR vagy az euroregionális CONNECT tervezet. A finanszírozás hazai forrásai főleg a Nemzeti Kutatás-fejlesztési Központ, az Oktatási és Tudományos Minisztérium, az Infrastruktúrafejlesztési Minisztérium és a Nemzeti Tudományos Központ kezdeményezéseiből származik.

Az Intézet egyik fontos küldetése a tudományos és műszaki ismeretek népszerűsítése: ennek megvalósítása érdekében évek óta szerveznek ismeretterjesztést és a résztvevők szaktudásának gyarapítását célzó konferenciákat, szemináriumokat és képzéseket. Emellett akadémiai kiadói tevékenységet is folytat, a kidolgozott témákat tudományos monográfiák formájában kiadva („S” sorozat – Tanulmányok és anyagok). A kiadványok között az Intézet munkatársainak akadémiai és műszaki értekezései szerepelnek. Az IBDiM kiadványai közül a lengyel és angol nyelvű, „Utak és hidak (Roads and Bridges – Drogi i Mosty)” c. negyedéves folyóirat az alábbi könyvtárak katalógusában is szerepel: Web of Science (ESCI), Scopus (Elsevier), TRID (Transportation Research Board), Google Scholar, EBSCO, BazTech, Pol-index. Az Oktatási és Tudományos Minisztérium pontozott folyóiratainak jegyzékében a kiadvány 70 pontot ért el.

Az Intézet varsói telephelyén nyitották meg a világ első hídkiállítását, a Pontiseumot. A múzeum „A Visztula hídjai” c. állandó kiállításán 2014 óta a több mint 70 évig a folyóiszapban heverő, első varsói állandó hídszerkezetek darabjai tekinthetők meg. Az esztétikusan kiállított szerkezeti elemek nemcsak a mai technológiai kultúra gyöngyszemei, de a nemzeti örökség fontos részei is.

Az Intézet együttműködést nyújt a közlekedési infrastruktúrára vonatkozó új projektek létrehozásában és megvalósításában, valamint kiváló szakismerettel, vizsgálatokkal és műszaki elemzésekkel szolgál a szektor számára.

Dolgozzunk együtt!