Науково-Дослідний Інститут Доріг і Мостів вже понад 60 років займається проблематикою комунікаційної інфраструктури. Наукові дослідження та дослідно-конструкторські роботи стосуються будівництва та обслуговування комунікаційних об'єктів, особливо доріг, мостових об'єктів, залізничних інженерних споруд та тунелів. Науково-дослідна діяльність інституту охоплює матеріальні, технологічні, економічні та екологічні питання.

Головні напрямки діяльності:

-            проектування, будівництво та технічне обслуговування дорожньої інфраструктури,

-            дослідження матеріалів і виробів, що використовуються в транспортному будівництві,

-            оцінка технічного стану доріг та інженерних споруд і залізничних інженерних споруд

-            геотехніка,

-            інженерія та безпека руху,

-            системи управління дорогами,

-            телематика, бази даних про дороги та інженерні об'єкти і інженерних спорудах

IBDiM розробляє інноваційні рішення для будівництва, ремонту та обслуговування доріг та інженерних споруд. Створює і досліджує довговічні, безпечні і сучасні матеріали, технології, методи
і системи. Завдяки здійснюваній науковій діяльності, впровадженням, експертизам та консультаціям інститут має значний вплив на інвестиції, модернізацію та ремонт доріг та мостів та допомагає впроваджувати раціональні системи управління дорожньою мережею.
В рамках своєї діяльності Інститут пропонує професійну
та надійну консультацію, технічні поради та нагляд, а також експертні думки та експертизи. Висока кваліфікація і досвід роботи наукових, інженерно-технічних співробітників, а також сучасна, унікальна лабораторна база є перевагою Інституту. Науково-Дослідний Інститут Доріг
і Мостів має унікальний Лазерний Рефлектометр TSD (Traffic Speed Deflectometer) технологічно вдосконалений пристрій для збору інформації про вантажопідйомність поверхні. Він був створений з метою вимірювання відхилення на дорожніх мережах. Особливою перевагою цього приладу є ефективність експлуатації, що дозволяє точно і швидко ідентифікувати місця зі зниженою довговічністю дорожньої конструкції - в управлінні дорожньою мережею це має велике значення. Якість отриманих даних і нові технічні рішення роблять Лазерний Рефлектометр TSD, який використовується Інститутом унікальним пристроєм не тільки в країні, але і в Європі і в світі.

В Інституті 9 закладів виконують науково-дослідні та роботи щодо імплементації :

-           Бетонний Заклад,

-           Заклад діагностики поверхні,

-           Заклад економіки,

-           Заклад геотехніки та фундаментів,

-           Заклад Мостів,

-           Заклад систем управління та телематики,

-           Заклад технології поверхні,

-           Центр досліджень мостів, бетонів та Аґгрегатів, філія «Вроцлав»,

-           Дослідження Мостів, філія «Кельці».

До складу наукових установ інституту входить 14 науково-дослідних лабораторій, у тому числі 13 акредитованих Польським Центром Акредитації:

-           Лабораторія Випробувань Мостових Конструкцій,

-           Лабораторія Випробувань Мостових Конструкцій і матеріалів,

-           Лабораторія Діагностики Поверхні,

-           Лабораторія Геотехніки,

Лабораторія Краш-Тесту - Лабораторія випробувань, позначене акредитаційним номером
AB 1025, проводить краш-тести на випробувальному полігоні в Іновроцлаві.

-           Польова Лабораторія Тестування Паль,

-           Майстерня Бетонів та Заповнювачів Бетону

-           Лабораторія Діагностики та Ремонту Мостів,                                              

-           Майстерня Асфальтних матеріалів,

-           Майстерня Мостів і Дренажних Пристроїв,

-           Майстерня асфальтних поверхонь,

-           Лабораторія Дорожньої Розмітки,

-           Лабораторія Антикорозійного Захисту

Лабораторія бетонів.

Науково-Дослідний Інститут Доріг і Мостів має право надавати:

-           національні та європейські технічні оцінки

-           сертифікати, що дають право на ознакування продукції будівельним знаком B або знаком CE,

-           технічні рекомендації

для будівельних виробів, що використовується в будівництві комунікацій. Крім того, Інститут видає сертифікати кваліфікації на виготовлення / випробування сталевих мостових конструкцій або на виконання ремонту та монтажу сталевих мостових конструкцій.

Інститут здійснює сертифікаційну діяльність з 1998 року, коли Відділ Сертифікації Виробів Науково-Дослідного Інституту Доріг і Мостів отримав сертифікат з акредитації Польського Центру Випробувань та Сертифікації відповідно до положень стандарту PN-EN 45011 «Загальні вимоги щодо суб'єктів, які використовують системи сертифікації виробів.

Актуальний сертифікат Акредитації №AC 052 від 19.07.2021 року підтверджує відповідність органу сертифікації вимогам норми PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 Оцінка Відповідності. Вимоги до органів, що сертифікують продукцію, процеси та послуги'.

Інститут здійснює сертифікацію продукції, що використовується в транспортному будівництві на предмет відповідності вимогам норм і національних технічних оцінок. Сертифікація проводиться в обов'язковій області - в системах оцінки і перевірки стабільності експлуатаційних характеристик 1, 1+ і 2+ 

Інститут є нотифікованим органом NB 2219 в Європейській Комісії. Згідно з Положенням Парламенту ЄС № 305/2011 Європейського Парламенту та Ради від 9 березня 2011 року, сфера нотифікації включає: пристрої безпеки дорожнього руху (дорожні обмежувальні системи та фіксовані вертикальні дорожні знаки) та вироби для виробництва доріг (асфальти та бітумні в'яжучі речовини)

Рішенням №2/JOT/WB/13 Міністра транспорту, Будівництва та Морського Господарства від 20 листопада 2013 року та Рішенням № 3/KJOT/WB/17 Міністра Інфраструктури та Будівництва від 29 березня 2017 року Інститут був призначений в якості Підрозділу Технічної Оцінки.

В рамках своєї науково-дослідної діяльності Інститут співпрацює з багатьма установами


та організаціями як у Польщі, так і за кордоном. Співпраця здійснюється на багатьох рівнях
і охоплює наукові, навчальні питання, питання щодо імплементації та публікації.

Національними партнерами Інституту є технічні університети, наукові інститути, науково-дослідні та дослідно-конструкторські підрозділи, дорожнє управління різних рівнів, органи місцевого самоврядування, виробничі і виконавчі компанії та їхні представництва - палати та об'єднання,
а також центри передачі знань та інші установи та особи, що здійснюють діяльність у дорожній та транспортній сфері.

Міжнародне співробітництво в основному пов'язане зі спільною реалізацією проектів та
дослідницьких проектів. Інститут є членом Форуму Європейських Дорожніх, Дослідницьких Інститутів FEHRL, Форуму Європейських Інститутів Безпеки Дорожнього Руху FERSI і Європейської Технологічної Платформи ERTRAC. Фахівці Інституту беруть участь у роботі міжнародних асоціацій і виконують важливі функції в органах правління престижних дорожніх організацій. Вони також беруть участь в роботі консультативних органів, комітетів, робочих груп та обмінюються знаннями
в таких організаціях, як, серед ін. Міжнародний Транспортний Форум в рамках ОЕСР, Асоціації Connected Cooperative and Automated Mobility– CCAM при Європейській комісії, Transport Research Board (TRB)

Інститут бере активну участь і координує багато проектів як на міжнародному, так
і на національному рівні. Серед заходів, що здійснюються за рахунок іноземних коштів, можна виділити проекти в рамках рамкових програм ЄС, ініціативи CORNET, програми EUREKA, акції Cost, а також інших дослідницьких заходів, наприклад, власні проекти FEHRL, CEDR, єврорегіональний проект СONNECT. Співфінансування з національних фондів здійснюється за допомогою ініціатив Національного Центру Досліджень і Розвитку, Міністерства Освіти і Науки, Міністерства Інфраструктури та Національного Наукового Центру.

Реалізуючи місію популяризації науково-технічних знань Інститут протягом багатьох років проводить конференції, семінари та навчання, метою яких є передача новітніх знань та професійний розвиток учасників. Крім того, інститут веде широку видавничу діяльність, публікуючи роботи у вигляді наукових монографій (Серія «S» - дослідження і матеріали).
У опублікованих виданнях представлені науково-технічні роботи працівників інституту. Польсько-англійський щоквартальний журнал «Roads and Bridges - Дороги та Мости», опублікований Інститутом, індексується в бібліографічних базах даних: Web of Science (ESCI), Scopus (Elsevier), TRID (Transportation Research Board), Google Scholar, EBSCO, BazTech, Pol-index. Він отримав 70 балів у списку наукових журналів MEiN.

На території Інституту у Варшаві був створений перший у світі Pontiseum, тобто постійна виставка «Мостів з Вісли». З 2014 року можна милуватися фрагментами конструкції перших постійних мостів Варшави, витягнутих з дна річки Вісла, які перебували в річках понад 70 років. Сьогодні, експоновані належним чином, вони є пам'яткою технічної культури і становлять важливий елемент національної спадщини.

Інститут пропонує співпрацю у створенні та реалізації нових проектів у напрямку розвитку комунікаційної інфраструктури, а також високоякісну експертизу, випробування і технічний аналіз для потреб галузі.

Запрошуємо до співпраці!