IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Pracownia Oznakowania Dróg PDF Print

There are no translations available.


Kierownik Pracowni
:
mgr Paweł Skierczyński, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

tel. (22) 39 00 407
fax (22) 814 50 28


Zakres Działalności:

 • badanie emulsji asfaltowych,
 • badanie środków adhezyjnych do asfaltu,
 • badanie wybranych właściwości asfaltu,
 • badanie mieszanek mineralnych na zimno do napraw cząstkowych,
 • badanie wybranych właściwości środków gruntujących do betonu,
 • badanie materiałów do oznakowania poziomego dróg,
 • badanie właściwości oznakowań poziomych na drogach,
 • badanie niektórych właściwości pionowych znaków drogowych,
 • wykonywanie ekspertyz i doradztwa na miejscu budowy, nadzory nad projektowaniem i wykonaniem cienkich warstw na zimno, stabilizacji emulsją, powierzchniowego utrwalania nawierzchni, wykonawstwem oznakowań poziomych,
 • prace badawcze i wdrożeniowe w zakresie działalności pracowni,
 • opracowywanie certyfikatów, specyfikacji warunków technicznych, instrukcji,
 • organizacja szkoleń technicznych dla pracowników drogownictwa.

Skład Osobowy

Badania akredytowane