Scientific Council of Road and Bridge Research Institute 20th term of office 2021-2025

The Scientific Council of the Road and Bridge Research Institute is a decisive, initiating, opinion-making and advisory body of the Institute within the scope of its statutory activity and in matters concerning the development of scientific as well research and technical staff.

The Chairperson of the Scientific Council

dr hab. Małgorzata Ulewicz, prof. PCz

Deputy Chairperson of the Scientific Council

dr hab. inż. Barbara Rymsza, prof. IBDiM

Members of the Council appointed by the Minister of Infrastructure

dr hab. inż. Janusz Władysław Bohatkiewicz, prof. PK, Politechnika Krakowska
prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz, Politechnika Warszawska
prof. dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk, Politechnika Białostocka
prof. dr hab. inż. Eugeniusz Koda, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
dr hab. inż. Agnieszka Leśniak, prof. PK, Politechnika Krakowska
prof. dr hab. inż. Cezary Madryas, Politechnika Wrocławska
dr hab. inż. Maciej Major, prof. PCz, Politechnika Częstochowska
dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prof. AWSB, Akademia WSB
prof. dr hab. inż. Bogusław Szmygin, Politechnika Lubelska
dr hab. Dominik Tyrawa, Katolicki Uniwersytet Lubelski
dr hab. Małgorzata Ulewicz, prof. PCz, Politechnika Częstochowska
prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, Politechnika Gdańska
prof. dr hab. inż. Adam Wysokowski, Uniwersytet Zielonogórski 

Members of the Council representing the IBDiM employees

dr hab. inż. Wojciech Bańkowski, prof. IBDiM
mgr inż. Mirosław Biskup
dr inż. Andrzej Duszyński
dr hab. inż. Mirosław Graczyk, prof. IBDiM
mgr inż. Renata Horodecka
dr Wiktor Jasiński
mgr inż. Leszek Komorowski
dr inż. Agnieszka Królikowska
dr inż. Maciej Maliszewski
dr hab. inż. Marek Mistewicz, prof. IBDiM
dr hab. inż. Piotr Olaszek, prof. IBDiM
dr hab. inż. Barbara Rymsza, prof. IBDiM
prof. dr hab. inż. Adam Zofka 

IBDiM Management Board

dr hab. inż. Janusz Rymsza, prof. IBDiM - Zastępca Dyrektora ds. Technologii i Wdrożeń 

Representative of the Minister of Education and Science

dr hab. inż. Robert Wójcik, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 

Chairperson of the Road Section

dr hab. inż. Wojciech Bańkowski, prof. IBDiM 

Chairperson of the Bridge Section

mgr inż. Mirosław Biskup 

Qualifying Team:

dr hab. inż. Mirosław Graczyk, prof. IBDiM, chairperson
prof. dr hab. inż. Eugeniusz Koda
dr hab. inż. Maciej Major, prof. PCz. 

Sekretarz Rady Naukowej

mgr inż. Joanna Kędzielska
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Secretariat of the Scientific Council

Road and Bridge Research Institute
ul. Instytutowa 1
03-302 Warszawa