IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Laboratorium Geotechniki - Współpraca Zagraniczna PDF Print

There are no translations available.

PROJKEKT EUREKA SOILSTABSORBENT S! 2695

Projekt realizowany w IBDiM dotyczy badań zestalonych wapnem palonym osadów porafineryjnych z PKN ORLEN pod kątem wykorzystania ich w drogownictwie do stabilizacji gruntów. Dotychczasowe wyniki badań wykazały, że proszek powstały z zestalenia uwodnionych osadów porafineryjnych posiada właściwości wiążące grunty. Grunty o niskiej nośności uzyskują jej wzrost oraz charakteryzują się mniejszą wrażliwością na działanie wody. Dodatek produktu do gruntów mineralnych wynosi od 4÷8% wagowych. Ponadto otrzymany produkt posiada doskonałe właściwości ulepszające odpady elektrowniane - popioły lotne z węgla kamiennego bądź mieszaniny popiołowo-żużlowe.Badania przeprowadzono na materiałach nie spełniających wymagań, co uniemożliwiało ich stosowanie w drogownictwie. W tym przypadku modyfikacja 2÷6% dodatkiem otrzymanego produktu pozwala na uzyskanie parametrów pozwalających na stosowanie tych materiałów w dolnych i górnych warstwach nasypów komunikacyjnych.


W ramach praktycznego sprawdzenia skuteczności działania produktu nowego materiału wykonano trzy odcinki doświadczalne. Jeden odcinek zlokalizowany jest na terenie Elektrociepłowni Siekierki – w tym przypadku wykonano nasyp z popiołów lotnych modyfikowanych tym materiałem. Dwa pozostałe odcinki to grunty spoiste ulepszone produktem ORTWED w celu zwiększenia nośności podłoża gruntowego pod projektowane konstrukcje drogowe.Drugim kierunkiem badawczym, realizowanym w IBDiM, są popioły lotne uzyskane w procesie odsiarczania spalin przetworzonym osadem porafineryjnym. Dotychczasowe badania wykazały, że popioły te charakteryzują się lepszymi właściwościami od popiołów nieodsiarczanych. Badania prowadzono na mieszankach popiołowo-piaskowych z dodatkiem cementu.

Stwierdzono, że popioły z odsiarczania charakteryzują się większą aktywnością i takie kompozycje wymagają mniej cementu w celu uzyskania wymaganych wytrzymałości w podbudowach drogowych.

Bardziej wyczerpujące wiadomości na temat wyników badań IBDiM można znaleźć w referatach, które były wygłoszone na konferencjach naukowych:

  • Cezary Kraszewski, Jan Pachowski IBDiM Warszawa „Osady porafineryjne z  PKN ORLEN SA w Płocku przetwarzane metodą ORTWED jako spoiwo do  wzmacniania gruntów w budownictwie drogowym” - VI Konferencja Naukowo-Techniczna „Aktualne problemy naukowo-badawcze budownictwa”, Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie, Olsztyn – Kortowo 2003 r.,
  • Cezary Kraszewski, Jan Pachowski IBDiM Warszawa „Możliwości ulepszania i stabilizacji gruntów mineralnych i popiołów z węgla kamiennego produktem otrzymywanym w wyniku zestalenia uwodnionych osadów porafineryjnych z PKN ORLEN SA wapnem palonym” – IX Międzynarodowa Konferencja „Trwałe i Bezpieczne Nawierzchnie Drogowe”, Kielce 2003 r.