IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

HERMES PDF Print

There are no translations available.

HERMES
Harmonisation of European Routine and Research Measuring Equipment for Skid Resistance of Roads and Runways
Harmonizacja europejskich urządzeń pomiarowych i badawczych do oceny właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni dróg i lotnisk

W konsekwencji eksperymentu PIARC w 1992 r z udziałem przyczepki SRT –3 produkcji IBDiM, Instytut został włączony do projektu, którego celem jest kalibracja urządzeń pomiaru szorstkości nawierzchni w Europie. Celem testów HERMES jest wypracowanie procedur kalibracji urządzeń do pomiaru przyczepności pozwalającej na opracowanie normy przez komitet techniczny CEN.

Przygotowywany jest kolejny projekt, który zostanie uruchomiony w roku przyszłym.

Więcej informacji:
mgr inż. Tomasz Mechowski - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it