IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Samco PDF Print

There are no translations available.

SAMCO (Structural Assessment, Monitoring and Control)
Monitorowanie i inspekcja oceny obiektów mostowych

Zdaniem autorów projektu tempo rodzenia się innowacji nie ma przełożenia na ich zastosowanie w budownictwie. Długa droga od pomysłu do wdrożenia skłania do stworzenia idei monitorowania prac badawczych, tworzenia praktycznych rozwiązań i wdrażania nowych technologii.

Konieczne jest usprawnienie systemu zarządzania obiektami mostowymi polegające na monitorowaniu inspekcji oraz doborze osiągnięć innowacyjnych zrodzonych w wyniku międzynarodowej kooperacji.

Niektóre cele projektu to:

  • stworzenie centrum informacji o stanie obiektów mostowych w JRC (Joint Research Centre of the EC),
  • opracowanie zaleceń, jako podstawy normatywnej dla monitoringu i inspekcji,
  • demonstrowanie i upowszechnianie możliwości badań eksperymentalnych,
  • porównanie stanu wiedzy, norm, technologii i technik budowlanych w Europie z krajami pozaeuropejskimi,
  • poprawa zarządzania istniejącymi obiektami mostowymi dzięki zastosowaniu metod monitorowania i inspekcji, wypracowanych w tym projekcie,
  • stworzenie organu certyfikującego w celu wyeliminowania powtórzeń i uniknięcia kosztownych badań równoległych.

Więcej informacji:
http://www.samco.org
dr inż. Marek Łagoda - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it