IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

INCRIS PDF Print

There are no translations available.

 


Improving International Cooperation and R&D Road Infrastructure Strategy for Ukraine / Udoskonalenie Współpracy Międzynarodowej oraz Strategia Rozwoju Infrastruktury Drogowej dla Ukrainy

INCRIS to projekt typu Akcja Koordynująca i Wspierająca (Coordination and Support Action - CSA), realizowany w ramach  7 Programu Ramowego „Możliwości” (konkurs FP7-INCO-2011-6). Realizowany jest w latach 2011-2014. Jego celem jest pomoc Ukraińskiemu Instytutowi Badawczemu Dróg (DNDI – Shulgin State Road Research Institute) w nawiązaniu efektywnej współpracy z europejskimi ośrodkami badawczymi. W jego ramach planowane jest opracowanie strategii rozwoju infrastruktury drogowej dla Ukrainy oraz zorganizowane szkoleń i kursów menadżerskich dla potencjalnych uczestników innych projektów realizowanych w ramach 7PR UE.

Kolejnym zadaniem jest wsparcie uczestnictwa ukraińskich naukowców w konferencjach i seminariach międzynarodowych.

Partnerzy:

DNDI – Shulgin State Road Research Institute, Ukraina (koordynator)

FEHRL - Forum of European National Highway Research Laboratories (FEHRL), Belgia

IBDiM – Instytut Badawczy Dróg I Mostów, Polska

VTI – Swedish National Road and Transport Research Institute, Szwecja

KTI – Institute for Transport Sciences Non-Profit Ltd., Węgry

 

Czas trwania: 1.12.2011 - 31.05.2014

 

Więcej informacji:

Monika Kowalska-Sudyka, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Agnieszka Łukasiewicz, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it