IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Projekty 5 Programu Ramowego Komisji Europejskiej PDF Print

There are no translations available.

ECO-SERVE
Użyteczność społeczna budownictwa europejskiego

GEOTECHNET
Europejska sieć naukowa geotechniki

LIFETIME
Badania inżynierskie budynków infrastruktury lądowej w aspekcie ich żywotności

SAMARIS
Trwałe i technologicznie zaawansowane materiały stosowane w inżynierii drogowej

SAMCO
Monitorowanie i inspekcja oceny obiektów mostowych

TREE
Sprzęt do badań transportu w Europie