IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Projekty 6 Programu Ramowego Komisji Europejskiej PDF Print

There are no translations available.

ARCHES
Ocena stanu i metody napraw drogowych obiektów inżynierskich w Europie Centralnej

CAST
Kampanie uświadamiające i strategie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego

CERTAIN
Działania badawcze Europy Środkowej w dziedzinie infrastruktury transportowej.

INTRO
Inteligentne drogi

NETLIPSE
Sieć rozpowszechniania wiedzy na temat zarządzania i organizacji dużych projektów infrastrukturalnych w Europie.

NR2C
Nowe koncepcje budowy dróg

PEPPER
Policyjne programy realizacji polityki wymuszania bezpiecznych zachowań kierowców na drogach europejskich

SCOUT
Zrównoważony sposób budowy podziemnych konstrukcji infrastruktury komunikacyjnej

SILENCE
Cichy transport powierzchniowy

SPENS
Wszechstronne i trwałe nawierzchnie drogowe dla nowych członków Unii Europejskiej