IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Projekty programu EUREKA PDF Print

There are no translations available.

Artykuł z czasopisma "PROJECTS"

Σ! 1684 ROADSURFMAT
Technologia wykonywania cienkiej warstwy ścieralnej nawierzchni asfaltowej

Σ! 1740 The Bridge Prestressing System
System IBDiM sprężania mostów

Σ! 2694  SOILSTABSORBENT
Nowe materiały do wykorzystania w drogownictwie i jako sorbenty do odsiarczania spalin

Σ! 3174 HIADAC
Analizator wysokoimpedancyjny do diagnostyki powłok przeciwkorozyjnych

E! 5432 ADDITIVE TO BITUMEN
Wielofunkcyjny dodatek do asfaltów drogowych