Zakres Działalności - Filia Wrocław:

Pracownia Betonów i Kruszyw Instytutu Badawczego Dróg i Mostów (IBDiM) – Filii Wrocław wykonuje szeroki zakres badań związanych z ulepszeniem lub wzmacnianiem słabonośnych i wysadzinowych lub wątpliwych podłoży naturalnych, ulepszeniem podbudów stabilizowanych mechanicznie lub podbudów stabilizowanych spoiwami (np. uzyskiwanymi z odpadów przemysłowych i poprodukcyjnych jak: przepalone łupki powęglowe, klinkiery odpadowe, popioły lotne oraz popioły z odsiarczania spalin.
Niewątpliwym sukcesem Pracowni jest intensywny rozwój działalności badawczej oraz wprowadzenie dzięki Krajowym Ocenom Technicznym do stosowania kruszyw z żużli i odpadów poprodukcyjnych do budownictwa drogowego. Są to m.in. żużle wielkopiecowe, stalownicze, pocynkowe, paleniskowe oraz kruszywa z recyklingu gruzu betonowego i murowego, kruszywa ze stłuczki szklanej.

W Pracowni Betonów i Kruszyw IBDiM – Filii Wrocław opracowuje się również opinie techniczne dotyczące głównie możliwości stosowania określonych materiałów w budownictwie komunikacyjnym oraz interpretacji uzyskanych wyników badań.

 

 

  Sekretariat
Ewa Kmieć
tel. kom. 695-165-657
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   Kierownik Filii Wrocław
Wiktor Jasiński
tel. kom. 608-411-871
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   Kierownik Pracowni Betonów i Kruszyw
Aneta Pryga-Szulc
tel. kom. 605-070-863
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   Kierownik Pracowni Mostów i Urządzeń Odwadniających
Remigiusz Gut
tel. kom. 697-840-100
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.