Skład osobowy

Kierownik Działu

mgr Anna Ledwolorz
tel. (22) 39 00 251
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zastępca Kierownika Działu

mgr Maciej Siemiński
tel. (22) 39 00 253
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pracownicy

mgr Marcin Rakowski
tel. (22) 39 00 295
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.