Skład osobowy

Kierownik Działu

mgr Elżbieta Danielewicz
tel. (22) 39 00 140
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zastępca Kierownika

mgr Justyna Kiljan-Walerzak
tel. (22) 39 00 136
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Wydawnictwo

mgr inż. Mariusz Wojdal
tel. (22) 39 00 139
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

mgr Justyna Kiljan-Walerzak
tel. (22) 39 00 136
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sprzedaż wydawnictw

Alina Księżopolska-Skrzypkowska
tel. (22) 39 00 134
tel. (22) 39 00 135
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Biblioteka

Alina Księżopolska-Skrzypkowska
tel. (22) 39 00 134
tel. (22) 39 00 135
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pracownia poligraficzna

Kamil Kowalczuk
tel. (22) 39 00 309
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..pl

 

Redakcja kwartalnika „ROADS AND BRIDGES – DROGI I MOSTY”

Redaktor naczelny

dr hab. inż. Marcin Gajewski, prof. IBDiM
tel. (22) 39 00 401
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zastępca redaktora naczelnego

dr inż. Anna Rakoczy
tel. (22) 39 00 273

Sekretarz redakcji

mgr inż. Mariusz Wojdal
tel. (22) 698 06 06 wew.139

Redaktor naczelny

prof. dr hab. inż. Michał A. Glinicki
tel. (22) 698 06 06 wew.138